Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Marknadsläget - Väderomslag i sikte

Marknadsläget - Väderomslag i sikte

Efter en på många håll kallare inledning på året än normalt har vi på senare tid sett en övergång till mer lågtrycksbetonat och milt väder. Det svängiga väderläget har gjort att vi sett en prisnedgång på spotmarknaden i takt med mer nederbörd och varmare temperaturer. Fortfarande råder dock ett hydrologiskt underskott på -13,5 TWh. Det genomsnittliga spotpriset i elområde LUL blev 54,92 öre/kWh i januari.

Den nordiska kärnkraften har gått planenligt hela vintern där den i nuläget producerar 96 procent av installerad kapacitet. Ringhals 2 kör på halv kapacitet fram till maj.

De längre fasta elpriserna har börjat röra sig neråt då de påverkas av att bränslepriserna börjat backa tillbaka. Mildare väder i Europa har gjort att kolpriset (API2 20) gått tillbaka till 78,75 $/ton. Brentoljan har varit stabil en tid och prissätts nu till 67,07 $/fat. Även priset på utsläppsrätter har börjat sjunka tillbaka där priset för ett ton koldioxid nu ligger på 18,82 €/ton. Den svenska kronan har fallit på statistik om utebliven inflation och noteras till 10,61 EUR/SEK.

Vilket elavtal ska jag välja?

Elmarknaden räknar med minskad risk för vinterkyla framöver. Då det nu finns bättre förutsättningar för sjunkande elpriser framöver kan det vara klokt att fortsätta med rörligt elpris (BörsEl) en tid om man ännu inte bundit sitt elavtal. Vill man däremot veta sin elkostnad i förväg så är ett fast elpris alltid ett bra alternativ.

Spotpriser Januari

  • Luleå (SE1): 54,92 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 54,92 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 55,80 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 56,36 öre/kWh