Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Miljöträd på Luleå Airport berättar om hållbarhet

Miljöträd på Luleå Airport berättar om hållbarhet

Swedavia

Marknadschef Anna Kowal Lindbäck och Jonas Johansson, miljö- och kvalitetschef Swedavia, Luleå Airport.

Ett träd i check-in-området på Luleå Airport rönte uppmärksamhet när det invigdes under hösten 2015. Parkarbetaren och konstnären Hans Englund har skapat trädet, som berättar om det miljö- och hållbarhetsarbete som pågår på Luleå Airport tillsammans med aktörer kopplade till flygplatsen.

Hösten 2015 växte ett sex meter högt träd upp i check-in-området på Luleå Airport. Det är ett kunskapsträd som visar på miljö- och hållbarhetsarbetet som sker på flygplatsen och hos flygplatsens samarbetspartners och hyresgäster. Inbyggt i trädet finns till exempel en laddstation från Luleå Energi där besökare kan ladda sin mobil eller surfplatta. Bakom konstverket står parkarbetaren Hans Englund, känd för isdjuren som brukar pryda stadsparken i Luleå.

– På Swedavia har vi stort fokus på miljö och hållbarhet. Vi köper till exempel klimatneutral fjärrvärme från Luleå Energi. Vi kände att vi ville berätta vad vi gör men funderade på hur vi skulle lyfta fram det på ett bra och informativt sätt, säger Anna Kowal Lindbäck, marknadschef på Swedavia.

Idén om ett "kunskapsträd" växte fram och parkarbetaren Hans Englund fick uppdraget att skapa konstverket.

– Jag hade tur för grundstommen, två järntrummor med sittplats, fanns färdigt. Sedan byggde jag vidare på det. Jag började efter sommaren och byggde lite då och då. Allt som allt tror jag att det tog ungefär tre veckor på heltid, säger Hans Englund.

Trädet består av tjocka plåtrör och tunnare plåt som klätts med markisolering, för att likna bark. Hans har också använt papier-maché för att mjuka upp intrycket. Grenarna består av armeringsjärn och lövverket av tyg med en ljusslinga högst upp. På trädet, som även målats, har skyltar från olika företag satts upp.

– Det var ett roligt jobb, säger Hans Englund.

Swedavia tog under arbetets gång kontakt med olika samarbetspartners, bland annat Luleå Energi, som nappade på idén och ville vara med.

– Man kan säga att arbetet har växt fram eftersom. Alla engagerade har bidragit med goda idéer och förslag så vi har skapat trädet tillsammans. Vi på Swedavia är jätteglada för att alla tillfrågade tackade ja att delta, säger Anna Kowal Lindbäck.

Hon säger att laddstationen är särskilt populär.

– Folk sitter under trädet och laddar mobilerna varje dag. Förhoppningsvis läser de budskapen också. Vi har fått mycket positiv feedback från kollegor, medarbetare och besökare, vilket är riktigt kul. Trädet blev så fint, säger hon.

Swedavia