Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Milt januariväder ger förbättrat läge på elmarknaden

I december såg vi stora prissvängningar på den svenska elmarknaden. Nya månadsrekord för spotpriserna noterades i elområde Luleå (SE1), Sundsvall (SE2) och Stockholm (SE3). I januari har vi haft varmare temperaturer än normalt och en högre elproduktion, vilket gjort att elpriserna fallit tillbaka mot mera normala nivåer. Den hydrologiska situationen har förbättrats de senaste veckorna som en följd av det blöta vädret som varit. För tillfället har vi en relativt god vattentillgång i de nordiska vattenmagasinen.

Ima92934

Kärnkraften i Norden ligger på 87 % av installerad effekt. Återstarten av Ringhals 4 har försenats ytterligare några veckor till den 19 mars. Den finska reaktorn Olkiluoto 3 har planerad testpaus till 6 februari och beräknas ha regelbunden produktion tidigast 10 mars.

Det milda vintervädret i Europa tillsammans med fortsatt höga leveranser av flytande naturgas gör att gaspriserna faller. De europeiska gaslagren befinner sig för närvarande på rekordhöga nivåer för den här tiden på året. Den stora oro som funnits kring gaslagernivåerna för den här vintern har därför minskat och oron har i allt högre grad flyttats fram till hur situationen kan tänkas bli nästa vinter. Ett tillfälligt pristak för gas kommer från och med 15 februari och ett år fram. Pristaket är satt till 180 euro/MWh.  Lättade Covidrestriktioner i Kina har ökat efterfrågan på olja och oljepriset befinner sig sedan några veckor tillbaka i en stigande trend.   

I kristider när riskaptiten är låg tappar den svenska kronan ofta i värde mot de större valutorna. Den svenska kronan har följdriktigt försvagats mot euron. Kursen är i nuläget 11,20 EUR/SEK.

Statistik från Svenska Kraftnät visar att elanvändningen i Sverige minskade med 8,2 % i december 2022 jämfört med december 2021. Riskerna som finns för effektbrist i främst södra Sverige minskar när vi är sparsamma med elen. Genom att minska elkonsumtionen motverkas också högre elpriser.   

Vilket elavtal ska jag välja?

Med anledning av den stora oro vi nu ser på elmarknaden har vi för närvarande pausat ny- och omteckning av fasta elprisavtal. Detta gäller tills vidare men vi hoppas åter kunna erbjuda fasta avtal så snart läget på elmarknaden är mer stabilt. Vi följer utvecklingen noga och erbjuder under tiden vårt rörliga elavtal precis som förut.

Spotpriser December

  • Luleå (SE1): 205,95 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 206,03 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 269,02 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 271,45 öre/kWh