Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Milt och blött höstväder ger låga elpriser

Hösten har bjudit på milt och nederbördsrikt väder. De höga nederbördsmängderna gör att tillrinningarna varit högre än normalt och att fyllnadsgraden i vattenmagasinen är god. På sina håll är vattenmagasinen fulla, vilket gör att vattenkraftsproducenter får en påtvingad produktion till låga priser som följd.

Shutterstock 1813938752

Den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta mängden energi som finns lagrad i snö, vattenmagasin och grundvatten är stark och visar för närvarande ett överskott på 11,3 TWh. Det blåsiga vädret gjorde att vindkraften var det produktionsslag som producerade näst mest el i Sverige under september efter vattenkraften.

Vad gäller kärnkraften, så har de låga elpriserna gjort att flera operatörer valt att begränsa sin produktion. Den årliga revisionsperioden går mot sitt slut. Forsmark 2 är sista reaktorn som är på årligt underhåll och den tas åter i drift den 18 oktober. Forsmark 2 kommer dock gå på begränsad effekt fram till den 26 oktober p.g.a. ytterligare arbete. Tillgängligheten i den nordiska kärnkraften ligger i skrivande stund på 89 % av installerad kapacitet.

Konflikten mellan Israel och Hamas har skapat osäkerhet på energimarknaderna. Oljepriset har stigit kraftigt och handlas för närvarande till 91 USD/fat. Oroligheterna i Mellanöstern, kallare väderprognoser samt ett misstänkt sabotage på en gasledning mellan Finland och Estland har påverkat gaspriserna uppåt. De europeiska gaslagernivåerna är höga för årstiden och uppgår för närvarande till 98 %, vilket är högre än EU:s mål om en fyllnadsgrad på 90 % till 1 november. Varmt väder i kombination med hög förnybar elproduktion gör att efterfrågan på utsläppsrätter är fortsatt svag.

De låga elpriserna bidrar till att den svenska inflationen faller. Inflationen dämpas dock mindre än förväntat, vilket kan öka sannolikheten för att Riksbanken väljer att höja av styrräntan ytterligare. Den svenska kronan har återhämtat sig något mot euron och handlas i nuläget till 11,54 EUR/SEK.   

Vilket elavtal ska jag välja?

Milt, blött och blåsigt väder gör att de rörliga elpriserna är låga just nu. Välfyllda vattenmagasin och höga gaslagernivåer ger ett bra utgångsläge för balanserade elpriser i vinter. Situationen kan dock ändras snabbt om vädret blir kallt och torrt. Om du vill ha en förutsägbarhet i din elkostnad, så är ett fastprisavtal ett tryggt alternativ.

Spotpriser September

  • Luleå (SE1): 10,89 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 10,89 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 24,32 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 51,33 öre/kWh

Teckna elavtal