Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Milt väder och osäkert läge

Milt väder och osäkert läge (1)

Snart kan vi sammanfatta vintermånaderna som generellt har varit varmare än normalt i hela landet. Temperaturöverskottet har som mest varit drygt 6 grader varmare än normalt och då i Norrlands inland. Den milda vintern i kombination med riklig nederbörd och ett större snödjup i fjällen har gjort att förutsättningarna varit i det närmaste optimala för att de rörliga elpriserna ska hålla sig på en historiskt låg nivå. Den hydrologiska balansen är förstärkt till 26 TWh. Marsspotpriset i elområde LUL blev i genomsnitt rekordlåga 9,73 öre/kWh.

Noterbart från den nordiska kärnkraftsproduktionen i nuläget är att tillgängligheten ligger på 88 procent av installerad kapacitet. Ringhals 1 är avställd på grund av revision medan Ringhals 3 tidigarelägger starten för nedtrappning inför sin årliga revision. Nytt startdatum för nedtrappningen är 5/4.

Sällan har vi sett den dramatik i världsekonomin som vi fått uppleva den senaste tiden på grund av spridningen av coronaviruset. Världens börser har åkt berg- och dalbana på ett sätt som vi inte sett sedan finanskrisen. De fossila bränslepriserna har verkligen fått ta ordentligt med stryk då världsekonomin på kort tid hamnat i vacuum i takt med att länderna stänger ner och begränsar människors rörlighet i syfte att minska smittspridningen. Oljepriset har nu sjunkit till 24,93 $/fat, den lägsta nivån på 17 år. Kolpriset har sjunkit till 56,57 $/ton (API2-21). Utsläppsrätterna har i likhet med fossila bränslepriserna backat och handlas nu till 16,40 €/ton medan den svenska kronan försvagats något till 11,02 EUR/SEK.

Spotpriser Mars

  • Luleå (SE1): 9,73 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 9,73 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 14,96 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 17,25 öre/kWh