Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Milt vinterväder balanserar elpriserna

Milt vinterväder balanserar elpriserna (1)

Efter en rekordvarm november med prispress så har vi sett en rekyl uppåt på elpriserna i december. Trenden hittills har överlag varit temperaturer flera grader varmare än normalt, samt vind- och nederbördsrikt väder framförallt i de norra delarna av landet.

Vattenkraftsproducenterna har nu lättare att exportera då överföringsförbindelserna blivit mera normaliserade efter reparationer och ny kabel mellan Norge och Tyskland. Även om den hydrologiska situationen fortfarande är stark med ett överskott på 16,8 TWh så förväntas spotpriserna stiga något samtidigt som elpriserna blir mera utjämnade mellan våra nordiska elområden. Det genomsnittliga spotpriset för november i elområde LUL blev låga 6,61 öre/kWh.

Kärnkraften i Norden går på 86 procent där Olkiuloto 2 rampar upp i effekt och väntas nå full effekt imorgon eftermiddag. Ringhals 4 går på halv effekt till följd av turbinfel. Återstarten är planerad till 22/12. Forsmark 1 går på 50 procent och väntas nå full effekt 23/12. Ringhals 1 rampar ner i effekt för att slutligen tas ur drift vid årsskiftet.

Trots den goda tillgången på vatten så stiger elpriserna på nyheter om torrare och kallare väder. Även de fossila bränslepriserna har vänt uppåt under månaden på nyheter om nya stimulanser i kölvattnet av pandemin. Brentoljan har stigit på indikationer på nytt amerikanskt stimulanspaket och noteras nu till 51,50 $/fat, en nivå som vi inte sett sedan innan pandemin slog till i mars. Kolpriset har gått upp på starkare efterfrågan i Asien där uppvärmningssäsongen och lägre temperaturer påverkat. Kolet handlas för tillfället till 67,30 $/ton (API2-21). Utsläppsrätterna har noterat "all-time high" under månaden mot bakgrund av att EU-rådet lyckats klubba igenom en minskning av växthusgaser från 40% till 55% till år 2030 och kostar i skrivande stund 31,95 €/ton. Den svenska kronan ligger kvar stabilt kring kursen 10,12 EUR/SEK.

Vilket elavtal ska jag välja?

Trots stigande elpriser i december så är det gynnsamma förutsättningar för årstiden på elmarknaden. Fortfarande är det mycket som återstår av vintern där vädret och elpriserna kan svänga framöver. Blir det ett kallare och torrare scenario kan det innebära uppgångar på elmarknaden. Det rörliga elpriser är fortfarande lågt även om osäkerheten kring prisutvecklingen är stor så här års. Vill man veta sin elkostnad framöver så är det ett bra läge att nu binda sitt elpris för en kortare eller längre tidsperiod.

Spotpriser November

  • Luleå (SE1): 6,61 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 6,61 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 24,13 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 35,35 öre/kWh