Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Ministerbesök hos Luleå Energi

Ministerbesök hos Luleå Energi (1)

Under tisdagen fanns Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, på plats hos Luleå Energi för att prata framtida utveckling och kompetensförsörjning som säkrar regionens energiomställning. Bland annat gjordes ett besök i företagets solkraftspark utanför Luleå.

Runt om i världen växer ungas intresse för klimatfrågan sig allt starkare. Det i sin tur, är något som behöver avspeglas i framtida utbildningsval och konkreta yrkesinriktningar. Både beteende- och teknikutveckling är en viktig del i den energiomställning som samhället måste göra.
- Många unga har idag ett stort klimatintresse och det är min bild att många också vill jobba med det. Det gäller för lärosätena att fånga detta och för näringslivet att kunna locka till sig dessa kompetenser. Omställning och jobb är till stor del lokala frågor. Det är därför viktigt att lärosätena samverkar med näringslivet för en god utveckling av arbetsmarknaden, säger Matilda Ernkrans.

För att klara de klimatutmaningar vi står inför är produktion, transport, användning och lagring av energi några avgörande nycklar. När samhället ställer om från fossilt till fossilfritt är försörjningen av el och energi en del av lösningen. För att regionen och Luleå som stad ska kunna fortsatta den klimat- och energiomställning som är nödvändig krävs det att framtidens kompetens fokuserar på frågorna.
- Energifrågan är på många sätt navet. Det handlar om att i unga år väcka intresse för energi och teknik och få morgondagens stjärnor att vilja jobba med detta, vilket för oss i branschen är helt avgörande för framtidens kompetensförsörjning. Vi behöver också se till helheten och arbeta tillsammans för att utveckla lösningar för framtiden – samhälle, kunder, näringsliv, forskning och energibolag. Allting hänger ihop, säger Anneli Sjömark, vd Luleå Energi.