Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Minskade prisskillnader mellan elområden

Minskade prisskillnader mellan elområden (1)

Höstlöv på marken i solskenetSom bekant har vi sett stora prisskillnader mellan våra fyra svenska elområden under sommaren. Detta har sin orsak i överföringsbegränsningar såväl inom Sverige som mellan Sverige och Norge. Då delar av den nordiska kärnkraften samtidigt varit ute för revision så har stora prisskillnader uppstått på spotmarknaden då det rörliga elpriser varit högt i söder och lägre i norr. På senare tid har dock Svenska Kraftnät minskat på begränsningarna i stamnätet och ställt större effekter till förfogande, vilket resulterat i minskade prisskillnader mellan olika elområden. Generellt har vi goda förutsättningar för låga elpriser då vi hittills upplevt ett väldigt nederbördsrikt år. För årstiden har vi mycket vatten i de nordiska vattenmagasinen där överskottet nu uppgår till 12,4 TWh. Det genomsnittliga spotpriset i elområde LUL för augusti blev i genomsnitt 18,05 öre/kWh.

De flesta reaktorerna börjar nu vara tillbaka efter en tid av kärnkraftsrevisioner. I nuläget saknas Oskarshamn 3 och Forsmark 1 på grund av revisioner medan Ringhals 4 går på reducerad effekt. Den svenska kärnkraften går till 66 procent av installerad kapacitet.

Råvarupriserna har hämtat tillbaka en stor del av fallet som skedde i samband med coronapandemin bröt ut. På senare tid har utvecklingen varit mestadels sidledes. Brentolja handlas i nuläget till 42,43 $/fat medan kolpriset noteras till 60,88 $/ton (API2-21). Priset på utsläppsrätter, EUA, har minskad betydelse för den nordiska prissättningen på el i takt med förbättrad hydrologi. Diskussionen förs om att EU kommer att använda coronaläget och påskynda den gröna omställningen med tuffare krav mot flera sektorer. I dagsläget handlas utsläppsrätterna till 27,71 €/ton. Den svenska kronan har försvagats något där en euro kostar 10,59 EUR/SEK.

Vilket elavtal ska jag välja?

Den goda hydrologiska situationen gör att vi står väl rustade inför vintern. På senhösten brukar den mesta av årsnederbörden komma, vilket gynnar det rörliga elprisets utveckling. Så här års kan dock ett kallare och torrare scenario snabbt få elpriserna att stiga. Vill du känna dig trygg med ditt elpris under kommande vinter så är ett fast elpris att bra alternativ då de fortfarande befinner sig på attraktiva prisnivåer. Ett annat avtal som skyddar ditt elpris under den kalla årstiden är vår VinterEl där du binder ditt elpris fram till 31/3 nästa år för att därefter automatiskt återgå till ett rörligt elpris.

Spotpriser Augusti

Luleå (SE1): 18,05 öre/kWh

Sundsvall (SE2): 18,06 öre/kWh

Stockholm (SE3): 34,71 öre/kWh

Malmö (SE4): 41,67 öre/kWh