Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Minskade prisskillnader mellan olika elområden

Ökad nederbörd har förbättrat det hydrologiska läget. För närvarande visar den hydrologiska balansen ett underskott på -4,4 TWh. En stor del av underskottet i hydrobalansen är kopplat till att fyllnadsgraden i vattenmagasinen är lägre än normalt för årstiden. För vecka 8 var fyllnadsgraden i vattenmagasinen i Sverige 34,7 % mot det normala på 46,3 % och för Norden i sin helhet var fyllnadsgraden i vattenmagasinen 41,6 % mot det normala på 51,2 %.

SSAB Och Luleå Energi På Luleå Industripark

Den installerade vindkraften i Sverige har vuxit kraftigt de senaste åren och under 2023 stod vindkraften för 21 % av Sveriges totala elproduktion. I februari var vindkraftsproduktionen högre än normalt, vilket hade en dämpande effekt på spotpriserna. Ihållande milt vinterväder i Europa, svaga bränslepriser och förbättrad tillgänglighet i fransk kärnkraft är några anledningar till att elpriserna i Europa är stabilare nu i jämförelse med förra vintern. När elområden i Sverige tidvis priskopplar mot de kontinentala elpriserna, så sker det ofta till lägre priser jämfört med förra året. De lägre kontinentala elpriserna har även bidragit till att vi haft minskade prisskillnader mellan de svenska elområdena.   

Kärnkraften i Norden har en tillgänglighet på 90 % av installerad effekt. Forsmark 2 är ur produktion p.g.a. reaktorfel och beräknas starta igen den 4 mars. Forsmark 3 är schemalagd att stänga ned mellan 16-21 mars p.g.a. bränslereparationer. Den årliga revisionsperioden inleds den 2 mars med att Olkiluoto 3 går offline för revision.

Gaspriset har varit sjunkande under en längre tid. Det milda vädret på kontinenten har minskat efterfrågan på gas och de europeiska gaslagernivåerna fortsätter att vara höga för årstiden. Tillgången på flytande naturgas är också fortsatt stabil. Oljeleveranserna påverkas av Huthirebellernas attacker mot fartyg i Röda havet. Attackerna har gjort att transportkostnaderna ökat och att många fartyg väljer vägen runt Afrika i stället. Oljan handlas i nuläget till 82 $/fat. Fallande gaspriser, milt väder och försämrad ekonomi Europa är faktorer som gör att priset på utsläppsrätter fortsätter att falla. EU-kommissionen presenterade den 6 februari sitt förslag på klimatmål för 2040. Kommissionen rekommenderar att EU som helhet ska minska utsläppen av växthusgaser med 90 % till 2040 jämfört med referensåret 1990, vilket var i linje med marknadens förväntningar.  

Vilket elavtal ska jag välja?

Vi går allt mera mot våren och därmed minskar risken för köldknäppar och plötsliga pristoppar på elmarknaden. Rörligt elpris (BörsEl) passar dig som är aktiv på elmarknaden och accepterar prissvängningar från månad till månad. De fasta priserna har kommit ned och ett fastprisavtal passar dig som vill ha förutsägbarhet i din elkostnad.  

Spotpriser Januari

  • Luleå (SE1): 61,08 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 61,20 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 80,30 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 84,02 öre/kWh