Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

När stormen mojnat

När stormen mojnat

I Luleå har vi just haft en kraftig sommarstorm av sällan skådat slag vilket gett avtryck med både flygande tak, fallande träd och strömavbrott. Vid dessa tillfällen är det extra tydligt hur viktig elen är för oss i vår vardag, både för överlevnad och komfort.

All tillgänglig personal på Luleå Energi samt inhyrd personal har arbetat fokuserat sedan stormen drog igång för att säkerställa så mycket som möjligt av elförsörjningen bland våra kunder. Nu när stormen börjat mojna så fortsätter vi att arbeta för att alla våra kunder ska få tillbaka sin vanliga vardag så fort som möjligt.

Vi investerar också långsiktigt för att öka leveranssäkerheten för dig som kund, framförallt byter vi gamla ledningar till nya och mer hållbara isolerade ledningar eller gräver ner elkabel. Under de senaste fyra åren har vi gjort extra stora insatser och investerat över 340 miljoner för ett mer säkert elnät. Samtidigt har vi bland Sveriges lägsta elnätspriser.

Luleå Energi har generellt sett få elavbrott och jobbar hårt på att säkra de mest utsatta sträckorna i vårt elnät. Sommarstormen har åsamkat skador på vårt elnät men våra investeringar har mildrat effekterna av de kraftiga vindarna och fallande träden. Vi kommer att fortsätta jobba för att du som kund ska få ett mer leveranssäkert elnät i framtiden.