Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Nervöst på elmarknaden inför vintern

Hösten inleddes med torrt och vindfattigt väder. Det gjorde att spotpriset för september blev historiskt högt i hela Sverige.

Distributionselektriker

I oktober har vädret varit milt, regnigt och blåsigt. Det har gjort att elproduktionen varit hög i förhållande till efterfrågan, vilket pressade ned elpriserna. Under enstaka timmar i början av oktober hade vi negativa elpriser i Sverige. Det nederbördsrika vädret har förbättrat den hydrologiska situationen i Norden. Fyllnadsgraden i vattenmagasinen i södra Norge är dock fortsatt något lägre än normalt medan vattenmagasinen i Sverige ligger på normalnivå.

Vädret kommer ha en central betydelse för elpriserna i vinter. En kall och torr vinter ger höga elpriser som kan innebära ekonomiska problem för många företag och konsumenter. Om det i stället blir en vinter med milda temperaturer, hög nederbörd och blåsigt väder kan elpriserna påverkas nedåt. Kärnkraftens revisionsperiod är avslutad. Ringhals 4 är dock inte tillbaka i drift förrän 1 februari p.g.a. en skadad tryckhållare. För närvarande har kärnkraften i Norden en installerad effekt på 88 procent.

Elmarknaden fortsätter att präglas av det osäkra omvärldsläget där oron för energiförsörjningen i vinter är fortsatt stor. EU har lanserat åtgärdspaket i syfte att minska energikostnaderna under vintern. Några av förslagen som presenterats är bindande mål för länderna att minska elförbrukningen med minst 5 procent under dygnets dyraste timmar, intäktstak för billiga energikällor samt att bolag verksamma inom fossila bränslen som gör övervinster ska betala solidaritetsbidrag, vilket kan användas till att mildra konsekvenserna för hushåll och företag som drabbas av de höga elpriserna.

Höga leveranser av flytande naturgas från främst Asien har medfört en bra lageruppbyggnad av gas inför vintern, vilket fått gaspriset att falla tillbaka. Temperaturen i vinter kommer vara av stor betydelse för hur mycket naturgas som efterfrågas. EU diskuterar för närvarande pristak på gas och subventionerad gas vid elproduktion. Inga beslut har dock fattats ännu eftersom det råder oenighet mellan länderna.

Kolpriset fortsätter ligga på en hög nivå då kolet är viktigt för Europas elproduktion. Inom EU pågår diskussioner om att sälja ut utsläppsrätter från stabiliseringsfonden för att delfinansiera den gröna omställningen i Europa. Priset på utsläppsrätter har sjunkit något sedan sommaren.

Vilket elavtal ska jag välja?

Med anledning av den stora oro vi nu ser på elmarknaden har vi för närvarande pausat ny- och omteckning av fasta elprisavtal. Detta gäller tills vidare men vi hoppas åter kunna erbjuda fasta avtal så snart läget på elmarknaden är mer stabilt. Vi följer utvecklingen noga och erbjuder under tiden vårt rörliga elavtal precis som förut.

Spotpriser September

  • Luleå (SE1): 103,08 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 103,56 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 239,77 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 249,83 öre/kWh