Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Nu ger vi en boost till det lokala föreningslivet!

Nu ger vi en boost till det lokala föreningslivet! (1)

Många drabbas hårt på olika sätt av Coronapandemin och har svårt att överleva när förutsättningarna för den ordinarie verksamheten förändras. I samhället är engagemanget hos de som lägger otaliga ideella timmar på att skapa en meningsfull fritid för våra yngsta barn, för ungdomar på väg in i vuxenvärlden samt för vuxna och äldre genom att skapa mötesplatser inom föreningslivet, något av det viktigaste vi har. I såväl små som stora sammanhang skapar det här arbetet kittet i samhället och spelar en avgörande roll för både individer och kommunen i stort och det vill vi behålla i framtiden. Därför vill Luleå Energi ge extra kraft till föreningslivet som arbetar på gräsrotsnivå – två miljoner kronor som går direkt till kultur och idrott.

Läs mer och ansök om stöd.