Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Ny generation fjärrvärme

Ny generation fjärrvärme

Heimstadens nya bostadsprojekt Bärmesen på Kronan blir det första området i Luleå som ansluter en ny geneneration fjärrvärme från Luleå Energi.
- Bärmesen är ett av sex kvarter på Kronan som kommer att ansluta fjärrvärme som är förberett för lägre ledningstemperaturer, säger Magnus Johansson, chef Värme och Kyla på Luleå Energi.

Heimstaden är ett av Nordens största bostadsbolag och finns på 22 orter i Sverige. Luleå är den nordligaste staden där bolaget nu projekterar för kvarteret Bärmesen, ett nytt område på Kronan med 75 lägenheter och 10 radhus.
– Kronan är ett av våra stora projekt och vi avser att börja bygga och lägga ut bostäder till försäljning inom kort, säger Jakob Fyrberg vd för Heimstaden projektutveckling.

Byggtiden är ungefär 18 månader och Heimstaden satsar mycket på att göra bostäderna attraktiva för bostadssökare.
- Vi har höga ambitioner för Kronan. Vi vill att det ska bli en fin gestaltning och god kvalité i bostäderna med bland annat stora balkonger och orangerier på taket. Eftersom vi är först ut med att bygga etapp ett, så vill vi också skapa en produkt som sätter prägel på området, säger Jakob.

Det nya bostadsområdet blir också det första av sex kvarter på Kronan som kommer att fungera som pilotprojekt för en ny typ av fjärrvärme från Luleå Energi. Fjärrvärmen som dras in kommer att projekteras för lägre ledningstemperaturer än vanligt. Istället för att dimensionera för 100°C så kommer det här att dimensioneras för 80°C. De stora fastighetsägarna ska dessutom ha system som klarar effekt- och laststyrning. Värmeåtervinningen ska ske via så kallad FTX-ventilation vilket är värmeväxlare mellan tilluft och frånluft, och inte via värmepump.
- Vi kallar det för en ny generation av fjärrvärme. På sikt är det här en viktig del i att kunna börja använda fler lågvärdiga spillvärmekällor och det gör också att det blir större effektivitet i kraftvärmeverket när vi inte behöver uppnå lika höga temperaturer, säger Magnus Johansson.

Den nya generationen fjärrvärme är en del av Luleå Energis hållbara utveckling och Heimstaden menar också att nya lösningar som denna går hand i hand med deras vision om att bli en drivande aktör inom hållbar utveckling.
- Vi vill vara delaktiga i projekt med andra aktörer som till exempel Luleå Energi. Vi inom Heimstaden arbetar idag aktivt med flertalet aspekter inom hållbarhetsområdet, avslutar Jakob Fyrberg.  

Jacob Westman