Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Ny station ger säkrare elleveranser

Ny station ger säkrare elleveranser

Transformatorstation

Under hösten kommer Luleå Energis nya transformatorstation att tas i drift, en stor investering som kommer att öka elkvaliteten och leveranssäkerheten för privat- och företagskunderna.

Den stora transformatorstationen (fördelningsstationen) har byggts på Luleå Energis egen mark vid kontoret på Porsön. När den är driftsatt ersätter den två gamla stationer på Mjölkudden och Porsön från 60-/70-talet, som ska rivas.

– De andra stationerna är uttjänta, så det var nödvändigt att bygga nytt. En är så gammal att det inte går att få tag på reservdelar längre, säger Karl Drugge, chef för Investeringar på Luleå Energi.

Nybygget blir en ren inomhusstation, vilket skyddar från vind, regn och snö samt ger mindre påverkan på den yttre miljön. Spänningen kommer också att höjas från 40-10 kV till 130-10 kV, vilket är mer än det dubbla.

– De gamla stationernas brytare är oljefyllda, men här har man installerat  vacuumfyllda brytare som matar ut strömmen till kunderna. Miljömässigt är det också bättre att ha en ny station på vår tomt än två gamla stationer, säger Karl Drugge, och fortsätter:

– Då gör vi heller inte anspråk på annan mark, vilket kan öppna upp för andra etableringar.

I samband med den nya stationen byggde Luleå Energi en kabelslinga mellan Notviken och Lerbäcken, där elen som produceras matas in. Porsödalens station ligger i mitten och händer det något i ena änden, kan man nu mata el från andra änden. Det innebär säkrare elleveranser för kunderna.

– Att vi bygger på vår egen mark är också bra eftersom det är nära till  driftpersonalen, säger Sture Bergman, chef för Drift och Underhåll Regionnät, som kommer att ansvara för den nya stationen.

Transformatorstationen matar hela Mjölkudden och Porsön med el. Den är så kraftfull att en av de två transformatorerna kan driva hela området ifall det händer något med den andra.

Fakta

  • Kostnaden för den nya stationen är cirka 30 miljoner kronor. 
  • Den nya stationen mäter 26 meter i bredd och 12 meter i höjd.
  • Stationen innehåller två transformatorer som väger 60 ton vardera. De ger tillsammans 84 Megawatt (84 000 000 watt).
  • Finländska VEO OY har haft totalentreprenaden. Berggren och Bergman har byggt huset.

Sofia Fjällström