Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Ny station laddar Luleåborna

Ny station laddar Luleåborna

Den nya fördelningsstationen på Lövsgatan

Den 1 november togs den nya fördelningsstationen på Lövskatan i drift. Investeringen var behövlig och gjordes för att säkra den framtida driften för våra elnätskunder.

Fördelningsstationen på Lövskatan började byggas i oktober 2015 och stod klar cirka ett år senare. Den är byggd på samma tomt som den gamla stationen, men skillnaden dem emellan är stor.

Eftersom den gamla fördelningsstationen är byggd 1957 är det svårt att få tag på reservdelar och driftsäkerheten är lägre. Därför togs beslutet att bygga den nya stationen, som blir en ren inomhusstation, vilket minskar underhållsbehovet samtidigt som driftsäkerheten ökar. Den nya stationen är också mer hållbar ur ett miljömässigt perspektiv, eftersom man frångått gas och olja som finns i gamla brytare.

Fördelningsstationen på Lövskatan matar kunderna i närområdet med el: Lövskatan, Svartöstan, Malmudden, Örnäset och stora delar av Skurholmen. Den har också en reservfunktion för delar av centrala Luleå om ett strömavbrott skulle inträffa.

– För oss på Luleå Energi är det viktigt att våra kunder ska känna trygghet med att elen alltid finns tillgänglig när man behöver den. Ett gott exempel är vår nya fördelningsstation på Lövskatan som transporterar el till minst 4 800 kunder varje dag året runt. Den gamla stationen har gjort sitt på ett bra sätt under nästan 60 år och nu ersätter vi den med en modern inomhusanläggning som dessutom är miljövänlig och personsäker, säger Tommy Haapala, chef Elnät.