Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Ny teknik ger smartare nät

Ny teknik ger smartare nät

Elkraftsingenjören Fred arbetar med ny teknik.

Elnätet har fått digital hjärna och styrs av algoritmer och datorer. Genom den nya tekniken kan elnätsföretagen upptäcka fel innan de uppstår och på så sätt garantera en hög leveranssäkerhet till sina kunder och en hög kvalitet på elen som levereras.
– Det händer otroligt mycket i elbranschen och det är roligt att få hänga med på det här, säger Fred Sundström Kanon, elkraftingenjör på Luleå Energi Elnät.

Behovet av el ökar ständigt i takt med att allt fler saker i vår vardag blir beroende av elektricitet. Detta gör också att det blir allt viktigare att som elnätsföretag kunna garantera en hög leveranssäkerhet till sina kunder och att elen som levereras är av hög kvalitet. För att garantera detta har vi idag ett smart elnät som till stor del styrs av datorer och algoritmer.

– Det har hänt jättemycket inom tekniken i elnätet de senaste 15-20 åren och det jag framför allt jobbar med är reläskydd. Man kan säga att de är hjärnan i elnätet, säger Fred. Reläskydd är den säkerhet som finns i nätet och fungerar lite som en säkring. När det blir för hög ström så utlöser den och bryter strömmen. Idag har skydden blivit betydligt mer komplexa än tidigare och fungerar även som ett analysverktyg som upptäcker fel i nätet.
– Skydden är uppbyggda av algoritmer som egentligen känner av allt i elnätet. Vi ger också skydden olika kriterier som vi vill att de ska känna av, till exempel hur kvaliteten på strömmen är och om allt beter sig som det ska. Om det inte skulle göra det, så börjar skydden automatiskt att spela in hela förloppet i nätet och vi kan i efterhand titta och analysera vad det var som hände och varför, säger Fred.

Som konsument vill man att strömmen levereras utan avbrott eller problem, men man funderar sällan på hur kvaliteten på elen är. Den spelar emellertid stor roll och vi i Sverige är vana vid en otroligt hög elkvalitet om man jämför med många andra länder i världen.
– Alla nya grejer som vi köper är mer och mer känsliga för elkvalitet och de nya smarta skydden hjälper oss att hålla en hög kvalitet. Med hjälp av dem kan vi förutse om det till exempel håller på att bli spänningsfall eller för hög ström och kan helt enkelt rätta till felet innan det uppstår problem. Skydden hjälper oss således både att analysera fel i efterhand, men också förutse fel innan de uppstår. Det är en otroligt smart säkring, hjärnan i nätet helt enkelt.