Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Nya nätpriser

Nya nätpriser (2)

Ibland är det du inte ser viktigast av allt. Runtomkring oss, i marken, mellan byggnader och stadsdelar, flödar ett komplext el- och värmesystem som är själva hjärtat i allas vår vardag. Det är infrastrukturen som gör det möjligt för dig att med bekvämlighet njuta av vintermörkret. Det är elnätet som skapar möjligheter för dig att välja elbil, eller skicka tillbaka din egna panelproducerade solenergi till andra kunder. När samhället ställer om från fossilt till fossilfritt ser många till elen som en viktig lösning. För att regionen ska kunna fortsatta den klimat- och energiomställning som är nödvändig, och för att det fortsatt ska finnas möjlighet till tillväxt, krävs stora investeringar i att framtidssäkra elnätet.

Vid årsskiftet 2019/2020 kommer elnätsavgiften att justeras. För dig som kund innebär detta en höjning med i genomsnitt 5%. Som Luleåbo har du länge haft ett lågt elnätspris och för oss är det viktigt att det fortsatt ska vara så samtidigt som vi satsar på investeringar, underhåll och utveckling av elnätet.

Exempel prishöjning:

• Lägenhetskund 16 A ca 5 kr/månad
• Villaägare 16 A (t.ex. fjärrvärmeansluten villa) ca 14 kr/månad
• Villaägare 20 A (t.ex. eluppvärmd villa) ca 23 kr/månad.

Mer detaljerad information om elnätspriserna hittar du i vår prislista.

Nätpriser 2020 (pdf)

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss via vår Kundservice på e-post: kundservice@luleaenergi.se eller telefon 0920-26 44 00.