Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Odla med hjälp av restvärme från samhället

Odla med hjälp av restvärme från samhället

För att bidra till en hållbar livsmedelsproduktion i framtiden har Luleå Energi initierat ett projekt för att konkretisera hur man med hjälp av restvärme från samhället ska kunna odla grönsaker, året om.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och för Luleå Energi handlar det om att hitta framtida lösningar för hur vi ska använda rätt energi till rätt saker. Projektet går ut på att konceptualisera en odlingsenhet där olika former av restvärme från samhället återvinns för att exempelvis producera grödor.
- Ur ett samhällsperspektiv behöver vi säkra tillgången på förnybar energi och hållbara livsmedel för människor i framtiden. Det här blir ett verkligt test för att se hur vi kan nyttomaximera våra gemensamma resurser och ta tillvara på ännu mer energier som annars skulle gått till spillo, säger Sofia Antonsen, chef Utveckling på Luleå Energi.

För att initiera och konceptualisera odlingsenheten har företaget tagit hjälp av Ludvig Rignell som läser Teknisk Design på Luleå tekniska universitet. Projektet går ut på att ta fram ett förslag på funktion och design av en odlingsenehet som både kan ta emot luft- och vattenburen retur av restvärme.
- Det är ett otroligt spännande projekt. Restvärme finns överallt i samhället och att hitta ett sätt att återanvända den är nödvändigt för framtiden. Det blir spännande att utreda hur en sådan här odlingsenhet ska fungera och se ut, säger Ludvig.

Företaget för även en bredare dialog med andra aktörer kring behovet av att kunna odla med hjälp av restvärme.
- Vi hoppas på en framtid där det blir möjligt för våra kunder att använda restvärme för bland annat odling, avslutar Sofia.