Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Artikel

Odling i staden

Vad gör vi när mattransporterna störs och vi måste se till de resurser som finns på nära håll? En fråga som aktualiserats under det senaste året har legat och grott hos Luleå Energis utvecklingsstrategier en längre tid. Men deras angreppssätt har varit från andra hållet: Hur kan vi nyttja de restresurser vi har i energisystemet för att skapa ett mervärde lokalt? Efter noggrann planering och grundliga beräkningar är nu testanläggningen i sitt slutskede – en odling av grönsaker på returvärme på Södra Hamnplan.

DSC5789 Redigera

Det gångna året har fått oss att se saker lite annorlunda på flera sett. Som en chockreaktion stängde många gränser i världen, och sömlösa transporter som vi lärt oss ta för givna försenades plötsligt. Det var oväntade scener som spelades upp när mataffärerna plötsligt saknade vissa varor som vi vant oss vid att hitta i butikerna. Det tillsammans med klimatförändringarna sätter fingret på en viktig fråga – hur är det egentligen med vår självförsörjning på mat här i Sverige och i Norrbotten? Och kan vi göra något för att påverka det när vi nu har ett klimat som inte direkt inbjuder till åretruntodling?

Fjärrvärmesystemet i Luleå bygger på återvinning i flera led. Grunden kommer från återanvändning av restenergier från industrin, som sedan distribueras ut i systemet och värmer många av husen i Luleå. Fjärrvärmereturen som sedan återcirkuleras nyttjas också bland annat till att hålla Storgatan isfri under vinterhalvåret.

– En kanske oväntad detalj är att produktionen i kraftvärmeverket faktiskt mår bra av att returen används och tappar ytterligare lite i temperatur innan kretsloppet börjar om. Det är här odlingsprojektet kommer in i bilden. Tanken är att med hjälp av just returvärme skapa en odlingsmodul som fungerar året runt och kan producera det grönaste gröna och samtidigt bidra till större livsmedelsproduktion lokalt, berättar Pirjo Estola, projektledare på Luleå Energi.

I dialog med Luleå kommun har beslut fattats att den första anläggningen placeras på Södra hamnplan, tillgängligt för Luleåborna att se vilka möjligheter som finns. Den första odlingsenheten blir samtidigt en testanläggning för att hitta den optimala odlingsmetoden tillsammans med en samarbetspartner.

–  Vi har fått idel positiva reaktioner från kommunen och hoppas att också Luleåborna ska uppskatta att se växterna komma igång samtidigt som vi går mot vinter på utsidan av odlingsmodulen, säger Pirjo och fortsätter:

– Vi har redan från början utgått från att lösningen ska vara modulär, skalbar och flyttbar så vi kan bygga vidare tillsammans med andra aktörer. Det finns stora fördelar att placera odlingen nära en industri med restenergier, men den kan också potentiellt vara en del av ett microsystem där bostadsrättsföreningen odlar grönsaker på sin egen fjärrvärmeretur, tänker Pirjo.

Att utveckla och optimera nyttjandet i energisystemet har stor betydelse för omställningen i samhället. Och odlingsenheten blir ett sätt att ytterligare skapa nytta i och med ett bidrag till livsmedelsförsörjningen. Men den kanske viktigaste poängen är att synliggöra möjligheterna och skapa en större medvetenhet kring vilka spännande lösningar vi kan skapa.

– Att denna första fas sker i Södra hamn är jätteroligt, och vi tror att det kommer väcka intresse bland de som rör sig i området, då du kommer kunna titta in i modulen. Vi har stora utmaningar framför oss, men gemensamt kan vi också utveckla idéer som såväl medborgare och företag som klimatet kan dra nytta av.

Odling med restvärme – detta har hänt

2019 får två LTU-studenter inom teknisk design i uppdrag av Luleå Energi att tillsammans med företaget ta fram en prototyp på en odlingsanläggning som kan kopplas på fjärrvärmereturen – den ska vara modulär, skalbar, lätt att flytta och passa i urbana miljöer.

2020 visar beräkningar från ytterligare ett examensarbete , att konceptet funkar, är lönsamt och att en relativt enkel anslutning krävs.

2021 börjar visionen ta allt mer konkret form, och en testanläggning är i sitt slutskende i Södra hamn. Bygglovsansökan godkänns.