Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Odling på returvärme testas i Södra Hamn

- Se vår video om projektet - Nu står Luleå Energis testanläggning för odling på returvärme på sin plats i Södra Hamn. Projektet utforskar möjligheterna med att nyttja lågvärdiga energier för odling året runt och ska inspirera till att använda rätt energi till rätt saker.

– Vi har arbetat med projektet under ett par år i olika faser, bland annat med olika studentprojekt, för att skapa en flyttbar modul som kan kopplas på olika restenergiströmmar. I Luleå har vi ett unikt fjärrvärmesystem som bygger på återvinning av energier från industrin. När fjärrvärmen värmt upp hushållen i Luleå finns fortfarande värme kvar som idag bland annat används till att hålla Storgatan isfri på vintern. Detta blir ytterligare ett sätt att testa nyttjandet av den lågvärdiga energi, säger Pirjo Estola, Affärs-och verksamhetsutvecklare på Luleå Energi. 

Kommunen har möjliggjort en placering på Södra Hamnplan för det 15 m2 stora odlingsenheten via ett arrendeavtal. Modulen är byggd i ett lokalt snickeri och kopplas in på Luleå Energis fjärrvärmesystem.  

– För oss handlar det om att utveckla och testa nya typer av lösningar som nyttomaximerar användningen av den energi som finns runt omkring oss i samhället. Vi vill inspirera och synliggöra energins olika värden. Att nyttja returvärme är ett sätt, men odlingsenheten skulle lika gärna kunna kopplas direkt till en industri- eller verksamhet som genererar överskottsvärme eller annan typ av lågvärdig energi, säger Pirjo.  

Initialt kommer odlingen att producera tomater och örter, vilka annars är resurskrävande att erbjuda i Luleå året runt. Råvarorna kommer köpas in och användas i maten på restaurangen Bistron i Norra Hamn som också är en partner i projektet.