Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Omfattande strömavbrott i Luleå

Omfattande strömavbrott i Luleå

På söndag förmiddag inträffade ett strömavbrott som berörde stora delar av Luleå. Orsaken till avbrottet var en brand i en spänningstransformator i Lerbäckens fördelningsstation.

Branden kom snabbt under kontroll och Luleå Energis personal påbörjade direkt arbetet med att få tillbaka och lägga om strömmen för att lösa problemet.

Uppdatering kl. 12.20: Vissa områden i Luleå har redan fått tillbaka strömmen (bland annat Sandskär, hela Hertsön, Bredviken, Örnäset, Lövskatan, delar av Skurholmen och vissa öar i skärgården) och vi siktar på att alla berörda kunder kommer att få tillbaka strömmen vid kl. 13.30 idag.

Uppdatering kl. 12.45: På grund av det omfattande strömavbrottet som inträffade i Luleå tidigare idag drabbades också kraftvärmeverket LuleKraft av störningar i strömtillförseln, vilket har påverkat leveransen av varmvatten. De beräknar att varmvattenleveransen är åter inom en timme, det vill säga innan kl. 14.00 idag.

Uppdatering kl. 13.25: Nu har i princip alla våra kunder fått tillbaka strömmen, förutom delar av Björkskatan och Lulsundet. Där beräknar vi att strömmen kommer tillbaka mellan kl. 13.30-14.00.

Uppdatering kl. 14.09: Strax före kl. 14.00 idag fick alla berörda kunder i Luleå tillbaka strömmen efter det omfattande avbrottet som inträffade tidigare idag. Även de delar av Björkskatan och Lulsundet som fick vänta lite längre än övriga har fått tillbaka strömmen.

/Luleå Energi