Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Ordförandebyte i Luleå Energi koncernen

Ordförandebyte i Luleå Energi koncernen

Mona Blom

På årsstämmorna i Luleå Energi AB koncernens aktiebolag den 24 april avgick Mona Blom, ordförande i Luleå Energis styrelse, efter tolv år på posten. Hon fortsätter dock som ordförande i Bioenergi AB:s styrelse. Mona Blom ersätts av Jens Lundqvist, tidigare ledamot i styrelsen.

Här kommer en hälsning från Mona Blom:

"Det har varit en fin tid av utveckling och framgång i Luleå Energis historia som jag haft förmånen att medverka i. Jag överlämnar ordförandeklubban till Jens Lundqvist och vill samtidigt tacka för det förtroende och goda samarbete, som alltid visats mig. Luleå Energi ägs av alla Lulebor och står idag starkt som en god kraft i Luleås och regionens utveckling. Som Lulebo är jag mycket stolt över vårt fina energibolag".

/Mona Blom