Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Osäkert läge med stigande elpriser

Efter en period med vårvarmt väder före och under påskhelgen, så har avslutningen av april blivit kyligare och det har varit kallare väder än normalt för årstiden. Det här har i kombination med torrt väder har försämrat vattentillgången. Det finns också stora skillnader i magasinsfyllnadsgraden, läget är mest kritiskt i södra Norge medan både Nordnorge och norra Sverige har en bättre tillgång i sina vatten- och snömagasin. Däremot så kan kylan bromsa in förväntad vårflod. Det rörliga elpriset har därmed varit kvar på höga nivåer, särskilt söderut under vindfattiga dagar.

Elnytt April

Vad gäller kärnkraften så går vi nu in i den årliga revisionsperioden. Oskarshamn 3 var först ut att gå till underhåll och förväntas tillbaka 11/5. I nuläget saknas också Olkiluoto 3 och Olkiluoto 2 medan Forsmark 3 planeras att tas ur drift i början av maj. Totalt sett så producerar den nordiska kärnkraften 75 procent av installerad kapacitet. På grund av underhåll i elnätet mellan Stockholm och Malmö (SE3-SE4) kapaciteten i området minskat något, vilket gör att elområde Malmö (SE4) påverkas mer av de höga elpriserna på kontinenten.

Fortfarande så är priserna på bränslemarknaderna väldigt rörliga till följd av kriget i Ukraina. I skrivande stund så kom nyheten om att Ryssland gör verklighet om att stoppa gasleveranserna till Polen och Bulgarien i väntan på betalning i rubel. Stoppas leveranserna till fler länder framöver så kan vi nog få räkna med ett stigande gaspris och därmed också höga elpriser för årstiden inte minst i södra Sverige. Oljepriset har sjunkit något den senaste tiden då efterfrågan har minskad och att Kina infört nya covidnedstängningar. Kolpriset har stigit något under månaden då det ingår i EU:s femte sanktionspaket mot Ryssland och handlarna behöver därmed hitta andra leveranser än de ryska.

Vilket elavtal ska jag välja?

I nuläget är det svårt att förutse hur elmarknaden ska utvecklas. För rörligt elpris (BörsEl), som normalt brukar sjunka i takt med varmare väder, hänger mycket på framtida väderutveckling i form av nederbörd och när vårvärmen anländer. De längre fasta elpriserna kommer att påverkas mycket av hur mycket naturgas som Ryssland kommer att exportera till Europa framöver. Generellt så är prissvängningarna stora både för fasta och rörliga elpriser.

Spotpriser Mars

Luleå (SE1): 22,92 öre/kWh

Sundsvall (SE2): 22,92 öre/kWh

Stockholm (SE3): 130,33 öre/kWh

Malmö (SE4): 154,54 öre/kWh