Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

På besök i ett cirkulärt Luleå där industri och stad samverkar

På besök i ett cirkulärt Luleå där industri och stad samverkar (1)
Gruppbild från rundtur

Från vänster: Thomas Jonsson, Luleå Energi, Pirjo Estola, Luleå Energi, Lenita Ericson, Kommunalråd, Magnus Johansson, Luleå Energi, Fredrik Hansson, Kommunalråd, Carina Zolland, Luleå Energi och Jens Lundqvist, ordförande i Luleå Energi-koncernen. Plats: Energilagret vid Aronstorop.

Luleå sjuder av innovation. För att möta framtidens utmaningar krävs ett helhetsgrepp vad gäller energiomställningen i form av fortsatta investeringar i befintlig infrastruktur, tillförsel av förnybara energikällor och återvinning av restenergier i flera led.

– Vi går mot ett systemintegrerat samhälle, där stad, industri, individ och akademi samverkar, säger Carina Zolland, chef Varumärke & Kommunikation på Luleå Energi. 

Under veckan besökte Luleås båda kommunalråd, Lenita Ericsson och Fredrik Hansson, flera pågående projekt som bidrar till ett mer hållbart Luleå – solenergi, fjärrvärmelagring och bioenergi från skogen. 

– Det är fantastiskt att se allt Luleå Energi gör i den pågående omställningen av energisystemet och den potential det ger för framtiden, säger Lenita Ericsson, kommunalråd i Luleå. 

Att skapa ett fossilfritt samhälle är en gemensam fråga för Sverige, lokalt så väl som globalt. Luleå Energi är ett naturligt nav i regionens energiomställning och vill med sina satsningar också möjliggöra för andra att göra samma sak. 

–Att investera i och prova olika typer av förnybar energiproduktion är en viktig del av vårt uppdrag och även vårt bidrag till det svenska, nationella energipolitiska målet – att till 2040 ha ett 100 % förnybart elsystem, säger Pirjo Estola, affärsutvecklare på Luleå Energi.

SolcellerPirjo Estola, affärsutvecklare på Luleå Energi visar solcellsparken i Sunderbyn. 

Inspirera till att våga

I Luleå Energis solkraftspark, strax utanför Luleå, står 2 330 dubbelsidiga paneler med en installerad effekt på 700 kW. Liknande paneler finns på Luleå Energis tak på Porsödalen där de testats under några år. Panelerna saknar ram, och med vertikal installation glider snö och is lätt av. 2020 bekräftade RISE Luleå Energis val av att satsa på ny teknik vad gäller solenergi. De dubbelsidiga panelerna visar sig vara mycket fördelaktiga på nordliga breddgrader då de även tar vara på snöreflektionen.

– Vi vill visa att solenergi fungerar i vårt klimat, och sätta Luleå på solkartan. I solkraftsparken kan vi dra nytta av de speciella förutsättningarna som finns i Norrbotten, reflektion av snön och långa ljusa sommarnätter. Vi hoppas kunna inspirera andra att våga satsa på solenergi, fortsätter Pirjo Estola.

Besök på BioenergiRuntur hos Lulekraft och Bioenergi som producerar pellets av råvaror från skogs- och sågverksindustrin. 

Turen gick även till det planerade energilagret utanför Aronstorp, som ska bidra till minskade Co2-utsläpp och högre leveranssäkerhet av fjärrvärme för Luleåborna. Arbetet har kommit en bit på väg och resan fortsätter nu mot att 2030 vara helt fossilfria vad gäller primärenergi i Luleå Energis fjärrvärmeproduktion. Tack vare det väl utbyggda fjärrvärmesystemet kan företaget även ta emot och återanvända nya former av restenergier från industri och samhälle. I anslutning till energilagret ligger Bioenergis produktionsanläggning av träpellets vars råvara kommer från skogs- och sågverksindustrin. Kapaciteten ligger på 95 000 ton pellets per år, vilket räcker för uppvärmning av ca 12 000 småhus.

– Vi är inne i en spännande resa mot att 2030 vara helt fossilfria i vår fjärrvärmeproduktion och där är energilagret ett viktigt steg på vägen, avslutar Thomas Jonsson, produktionsingenjör på Luleå Energi.

För mer information och frågor om Luleå Energis övriga projekt, vänligen kontakta nedanstående:

Carina Zolland | chef Varumärke & Kommunikation | 070-695 75 02 carina.zolland@luleaenergi.se