Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Polarrenen håller koll med Energianalys

Polarrenen håller koll med Energianalys

Polarrenen

För familjeföretaget Polarrenen AB är det viktigt att ha koll på sin energianvändning, vilket är anledningen till att de valt tjänsten Energianalys Plus av Luleå Energi.

– Det finns alltid ett intresse att analysera kostnader och framförallt kostnader som både påverkar ekonomiskt resultat från verksamheten och dess påverkan på miljön, säger Johan Petterson, Business manager på företaget.

Polarrenen AB jobbar med kapitalförvaltning, främst genom värdepapper och fastigheter i Norrbotten och Västerbotten. Företaget ingår i en större gemenskap tillsammans med Polarbröd, men är en egen koncern med huvudkontor i Älvsbyn.

– Vi blev kontaktade av Luleå Energi som berättade om tjänsten Energianalys Plus. Vi har ett hållbarhetsperspektiv inom företaget och därför är det viktigt att få bra koll på sin energianvändning.

Energianalys är ett digitalt verktyg där man kan se sin el- och fjärrvärmeanvändning. Syftet är att öka medvetenheten om hur man använder energin, vilket kan spara både miljö och pengar. Man kan till exempel sätta larmnivåer på sin el och fjärrvärme.

Tjänsten finns i två olika nivåer. Alla Luleå Energis kunder har redan tillgång till Energianalys via Mina sidor. Vill man fördjupa sig mer i energianvändningen kan man köpa Energianalys Plus, där man bland annat får tillgång till energistatistikrapporter, budgetrapporter, fakturerade belopp samt flöde/temperaturdifferens för fjärrvärmen.

– Jag ser ett mervärde i det och det är en relativt låg kostnad för verktyget. Hittills har vi inte upptäckt att vi har för hög förbrukning, säger Johan Pettersson.

Så fungerar Energianalys

  • Öka din medvetenhet om hur du använder energin och sänk dina kostnader
  • Minska din miljöpåverkan, analysera din förbrukning och se tydliga konsumtionsmönster
  • Jämför energianvändningen mellan åren
  • Sätt larmnivåer på elen och fjärrvärmen
  • Håll koll på temperaturdifferensen i din fjärrvärmeanläggning
  • Energikonsumtion per person (flerfamiljshus)

/Sofia Fjällström