Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Det har varit en omtumlande tid på elmarknaden sedan slutet av november. Isläggning gjorde att vattenkraftsproduktionen i norr minskade under ett par dygn, och vid snabbt sjunkande vattentemperaturer så kan kravis uppstå – ett istäcke som i värsta fall kan stoppa produktionen.

Snöslagning

Även den köldknäpp inträffade i slutet av november fick vattenkraften att snabbt minska sin produktion. Samtidigt ökade efterfrågan på el. Elområdena Luleå och Sundsvall fick en priskoppling till elpriserna i södra Sverige och ute i Europa där elpriserna är betydligt högre. Därmed sattes också prisrekord för norra Sverige under ett enskilt dygn 29/11.

Det rörliga elpriset i norr har nu sjunkit tillbaka till mera normala nivåer, medan de höga spotpriserna fortsätter i söder. Det rörliga genomsnittspriset i november för elområde Luleå hamnade på 43,89 öre/kWh, lägre i jämförelse med priserna för juli, augusti och september. Det torra och kalla vädret försämrat vattentillgången, vilket ändå är normalt för årstiden. Även fyllnadsgraden i de nordiska vattenmagasinen har närmat sig normala nivåer höstens nederbörd. Det på senare tiden blåsiga vädret har också varit mer gynnsamt för vindkraften, som inledde månaden med låg produktion på grund av det högtrycksbetonade vädret.

Även ute i Europa har vädret varit kallt vilket gett styrka åt bränslemarknaderna. Stigande kol- och gaspriser har återigen drivit upp de fasta elpriserna både i och utanför Norden, och utsläppsrätterna som varit på rekordnivåer har mjuknat något den senaste tiden.

Vilket elavtal ska jag välja?

Just nu får vi ta till den gamla klyschan ”pest eller kolera” då de flesta avtal smittats av de höga elpriserna. Har du möjlighet att vänta med att binda ditt elpris framåt våren eller sommaren finns mycket att vinna eftersom priskurvan är sluttande efter vintern.

Kortsiktiga alternativ, om än med risk för ännu högre prisnivåer än vad vi ser nu, i väntan på en längre bindning är BörsEl eller FlexEl. Än så länge är dock prisuppgången inte lika kraftig för längre fasta elpriser, vilket kan vara bra att veta om du vill säkra din elkostnad framåt. 

Spotpriser November

Luleå (SE1): 43,89 öre/kWh

Sundsvall (SE2): 43,89 öre/kWh

Stockholm (SE3): 83,52 öre/kWh

Malmö (SE4): 112,56 öre/kWh