Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Rekordhöga elpriser i kylans spår

Under den senaste tiden har vi sett hur elpriserna stigit allt mer för att under gårdagen ligga på rekordhöga nivåer. Kallt väder, isning av vattenkraftverken och lite vind pekas ut som orsaker. Men hur ser prognosen ut framåt? Och vad kan du som kund tänka på? Magnus Tillqvist, chef Analys och Krafthandel på Luleå Energi reder ut frågorna.

Ima92934

Varför är elpriset så högt just nu?
- Det finns flera orsaker till att vi nu ser rekordhöga priser på rörligt elpris även här i norra Sverige. Vädret är en faktor där det i hela landet varit kallare väder än normalt, vilket ökar efterfrågan på el. Det högtrycksbetonade vädret har även bjudit på lite blåst vilket gjort att vindkraften minskat sin produktion senaste tiden. En annan faktor är att vattenkraften samtidigt bromsat in i Luleälven, Skellefteälven och Umeälven för att främja isläggningen intill vattenkraftstationerna för att på så sätt underlätta produktionen under kommande vinter.

Hur länge kommer priserna se ut så här?
- Vi får räkna med att framförallt de rörliga elpriserna kan vara höga så länge vattenkraften inte kommit upp i sin normala produktionskapacitet. Snart så förväntas kapaciteten i vattenkraften ändå vara tillbaka. Samtidigt så bidrar det kyliga vädret också till högre elpriser. Om det blir ett väderomslag till mildare och blåsigare väder kan elpriserna sjunka tillbaka igen, även om det kanske blir till något högre nivåer än tidigare i höst.

Hur ska jag tänka som kund?
- De viktigaste är att se till att du tecknat ett elhandelsavtal oavsett om det är fast eller rörligt elpris. Har du redan bundit ditt elpris kan du känna dig trygg i rådande läge. Står du inför valet att teckna avtal och absolut vill veta din elkostnad i förväg så bör du överväga att binda ditt elpris för en kortare eller längre tidsperiod. De fasta elpriserna är heller inte lika påverkade av prisuppgången. Har du rörligt elpris (BörsEl) så prissätts du vanligtvis mot ett genomsnittspris för respektive månad. Det betyder att enskilda dagar med högt elpris inte behöver smitta av sig så mycket på månadsgenomsnittet.

I övrigt så är det bra om du som villakund kan minska ditt elberoende och energieffektivisera. I Luleå har många fjärrvärme vilket gör att elen inte behöver användas till uppvärmning, men om hushållet värms upp med el så kan det vara bra att se över inomhusmiljön genom att exempelvis sänka temperaturen när du är borta en längre tid och kontrollera värmeläckage i dörrar och fönster. Även att byta belysning mot energieffektivare LED-lampor och att kontrollera att prylar som inte används stängs av kan också spara in onödig energianvändning.