Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Resan mot fossilfritt

Resan mot fossilfritt (1)

Sverige är ett föregångsland när det kommer till att minska användningen av fossila bränslen. En viktig del handlar om att öka andelen egenproducerad förnybar energi. En annan om att ta tillvara på överskottsenergier som finns i samhället.

Fossilfritt Sverige är ett av de initiativ som arbetar för att vi framgångsrikt ska kunna ställa om. På uppdrag från regeringen driver de på arbetet inom olika branscher för att ta fram gemensamma färdplaner mot ett fossilfritt Sverige. För energibranschen är det en självklarhet att investera i förnybart. Lika viktigt är det att anpassa tillvägagångssätten efter de förutsättningar som finns lokalt. Att återvinna och ta tillvara på det som blir över är en annan lösning.
- En av nycklarna till att ställa om till ett fossilfritt samhälle är att vi lyckas skapa flexibilitet i energisystemet. I och med att större delen av staden är konverterad från el till fjärrvärme så har vi frigjort stor kapacitet i elnätet som kan nyttjas till framtida utveckling och elektrifiering av samhället, exempelvis inom transportsektorn, men det gör också att Luleå lämpar sig väl som etableringsort för nya elintensiva näringar. Idén med fjärrvärme gör alltså att vi kan använda rätt energi till rätt saker. Fjärrvärme till uppvärmning och el till allt annat för ett mer resurseffektivt och hållbart användande, säger Anneli Sjömark, vd Luleå Energi.