Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Reservkraft flygs ut till Rödkallen

Reservkraft flygs ut till Rödkallen

Blir det strömavbrott på Rödkallen behöver öborna inte vänta länge på el. I Luleå Energi Elnäts satsning på skärgården ingår snabb felavhjälpning, vilket i detta fall betyder utflygning av ett reservkraftsaggregat.
– Ett lysande initiativ, säger öbon Bengt Lovén.

Ett elavbrott i skärgården kan ta lång tid att åtgärda. Särskilt för Rödkallen, längst ut i Luleå skärgård. Orsaken är att strömmen bara matas en väg via sjökabel. Går den sönder är reparationen både svår och tidskrävande.

Luleå Energi Elnät har därför införskaffat reservkraftsaggregat, som flygs ut med helikopter vid längre strömavbrott. Allt ingår i bolagets skärgårdsstrategi.

– Kommunen har i sin "Vision Luleå 2050" beslutat att satsa på skärgården. Man ska öka besöken, underlätta och öka åretrunt- och fritidshusboende och företagande. Vi vill bidra med den viktigaste infrastrukturen, vår el, säger Tommy Haapala, elnätschef på Luleå Energi.

Projektet är redan påbörjat och beräknas pågå i minst fem år.

– Vi kommer att investera 25-30 miljoner i nya sjökablar, automation och bättre nät på öarna. I strategin ingår också snabb felavhjälpning vid strömavbrott, säger  Tommy Haapala.

I slutet av augusti genomförde Luleå Energi Elnät en generalrepetition där de fingerade ett strömavbrott och flög ut ett reservkraftsaggregat till Rödkallen.

– Vi har haft ett antal strömavbrott och då är det kabeln som gått sönder. Det här är ett lysande initiativ, säger Bengt Lovén, en av stugägarna på Rödkallen.

Även Kjell Sundwall, stugägare och lotsson, hyllar initiativet.

– Det kan bli långa strömavbrott här ute, även om det varit bättre på sista tiden. Tyvärr händer det oftast under hösten, vårvintern och vid islossningen, säger han.

För cirka tre år sedan tog han själv ut ett reservkraftsaggregat till ön, när fyrhotellet fortfarande var i bruk. Sådant behöver han inte bekymra sig över längre.

– Det är jättebra att ha beredskap på ön.

Satsningen på reservkraftsaggregat har även en annan anledning - den viktiga arbetsmiljön för elnätspersonalen.

– Att reparera sjökabel går varken snabbt eller är enkelt. Det beror mycket på väder och vind. Nu ska öborna få tillbaka strömmen snabbt så att vi kan reparera felet i lugn och ro. Det ger vår personal en bättre och säkrare arbetsmiljö, säger Tommy Haapala.

Sofia Fjällström