Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Satsning på solceller var ett självklart val för Alelamm

Alelamm

För framtidens jordbruk är hållbarhet en central fråga. För lammproducenten Åsa Wallin var det ett enkelt val att satsa på solceller.

Tillsammans med maken Mikael Östman driver Åsa Wallin tredje generationens fårgård i Ale några mil utanför Luleå. Som utbildad ingenjör inom miljö och kvalitet ligger hållbarhetsfrågor henne varmt om hjärtat, vilket sätter sina spår i verksamheten på gården.
– Vi är ett ekologiskt jordbruk och arbetar långsiktigt. Vårt liv baseras i väldigt hög grad på det naturen ger. Förutom köttproduktionen från lammen brukar vi jorden för foder och vi tar flis från den egna skogen, som eldas i gårdens värmepanna. Att även ta tillvara på solens energi var ett naturligt steg i vår utveckling, berättar Åsa.

Under våren 2017 hade de funderat en tid på olika lösningar för att kunna nyttja solenergi. En granne hade såväl en anläggning för solvärme av vatten som solpaneler för energi vilket inspirerade. Efter en informationsträff på Luleå Energi växte intresset för solenergi och de började ta in offerter på olika lösningar.
– Vi fick väldigt bra hjälp från den energirådgivare som besökte oss från Luleå Energi. Enligt våra egna efterforskningar så var det en mindre andel takyta som var lämplig för paneler, men beräkningarna visade att vi hade bättre potential än vi trodde.

Sedan installationen hösten 2017 har de kunnat följa sin produktion via en app där de kan se vilka paneler som ger bäst effekt.
– Det ger såklart en tillfredställelse att se hur mycket vi producerar. Det är smidigt att följa utvecklingen, och som en följd av det har vi också tagit ner några ytterligare träd som skuggade vissa paneler mer än väntat, vilket gett direkt effekt.

På gården finns 200 tackor som under våren får tillökning i samband med lamningen. Fram till och med hösten och slakten är det full aktivitet.
– Som mest är det nästan 500 djur på gården. Det passar fint att vår mest intensiva period sammanfaller med när effekten från våra solpaneler är som störst.

Ungefär 90% av den energi som produceras av solcellerna används i verksamheten, medan resten går till hushållsbehov. När produktionen är som störst säljer de överskottet till Luleå Energi och elen distribueras i det gemensamma elnätet.
– Framåt tittar vi på möjligheten till lagringslösningar, det är såklart bäst om vi kan nyttja så mycket som möjligt av vår egen energi.

För Åsa och Mikael var det ett enkelt beslut att ta steget att satsa på solceller även om det sker mycket utveckling inom området.
- Det kommer alltid utveckling av ny teknik, men det går inte att bara vänta – det är bättre att agera nu och här enligt bästa förutsättningar. Om vi ska lösa framtidsutmaningarna så är det fortsatt viktigt att det finns olika incitament till den här typen av satsningar. Och vi som företagare behöver också ha modet att satsa, avslutar Åsa.