Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Sen vårflod väntas

Sen vårflod väntas (1)

Maj blev en månad med både torrare och kallare väder än normalt. Trots bakslag i vädret ser det ändå ut att vara goda förutsättningar för låga elpriser en tid framöver. Inte minst mot bakgrund av att det sedan förra året varit betydligt mer nederbörd än normalt i vattenkraftområdena. Då vårfloden nu skjutits fram till följd av det kalla och torra vårvädret väntas ett tillskott från den stora snömängd som ackumulerats i fjällen. Det hydrologiska överskottet uppgår för tillfället till 19,2 TWh. Spotpriset i elområde LUL blev i genomsnitt 5,58 öre/kWh för april månad, ett historiskt lågt spotpris.

Vad gäller kärnkraften noterar vi att den nordiska kärnkraften för tillfället går till drygt 60 procent. Forsmark 2, Olkiluoto 1, Ringhals 1 och Ringhals 3 är nere för årlig revision.

De fossila bränslepriserna lider av minskad global efterfrågan i coronakrisens spår. Oljepriset är halverat sedan årsskiftet där Brentoljan nu noteras till 34,74 $/fat. Varmare temperaturer på kontinenten i kombination med lockdown i många länder har gjort att kolpriset ligger kvar kring 52 $/ton (API2-21). Även marknaden för utsläppsrätter ligger stabilt kring 21-22 €/ton. Den svenska kronan, som tog mycket stryk i början av coronapandemin, har stärkts något på senare tid där kursen nu är 10,44 EUR/SEK.

Spotpriser maj

  • LUL: 10,09
  • SUN: 10,09
  • STO: 13,54
  • MAL:14,91