Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Skiftande väder och svängiga spotpriser

Första halvan av december bjöd mestadels på kallt och torrt väder. Temperaturen var under normalt för årstiden, vilket ökade elkonsumtionen och spotpriserna fortsatte ligga kvar på höga nivåer i hela Sverige.

Leabsnögubbe 5

Det högtrycksbetonade vädret innebar svaga vindar och en låg vindkraftsproduktion. Den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta mängden energi som finns lagrad i snö, vattenmagasin och grundvatten har varit minskande och uppskattas för tillfället ligga på -7,7 TWh. Tillrinningarna är låga och de nordiska vattenmagasinen hade under vecka 50 en fyllnadsgrad på 66 % mot det normala på 75,8 %. Från mitten av december har spotpriserna kommit ned som en följd av att vädret skiftat till att vara både varmare och mera nederbördsrikt samtidigt som det varit blåsigt.

Kärnkraftssituationen är stabil för tillfället. Den nordiska kärnkraftsproduktionen är 100 % samtidigt som den franska kärnkraften producerar med en betydligt bättre tillgänglighet än under fjolåret.

Milda temperaturer på kontinenten, höga gaslager och låg efterfrågan pressar ned gaspriserna. Gaspriserna har fallit till nivåer vi inte sett sedan innan Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022.

Kol brukar generellt vara ett billigare bränsle än naturgas, men har högre utsläpp per producerad kWh. Den svaga prisutvecklingen i gasen gör att bränsleväxling från kol till gas är aktuell nu när priset för att producera med gas och kol ligger på liknande nivåer eftersom elproducenter behöver köpa fler utsläppsrätter för produktion med kol än för motsvarande mängd gas. En norsk oljetanker besköts av Huthirerebeller i Jemen, vilket intensifierade oron för utbudet från Mellanöstern. Det fick oljepriserna att vända uppåt igen och oljan handlas i nuläget till 78$/fat.  

Den svenska kronan har stärkts mot euron den senaste tiden och en EUR/SEK handlas i skrivande stund till 11,06.

Vilket elavtal ska jag välja?

Det kommande vintervädret kommer ha en stor betydelse för prisutvecklingen. Vi kan förvänta oss en svängig marknad utifrån förutsättningarna som råder där det kan uppstå tvära kast i elpriserna framöver. Om du har möjligheten att kunna styra din elanvändning mot timmar med lägre elpriser, så finns möjligheten att teckna BörsEl med timpris. Vill du ha kontroll på din elkostnad, så är ett fastprisavtal ett tryggt alternativ.  

Spotpriser November

  • Luleå (SE1): 60,90 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 60,90 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 82,13 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 84,72 öre/kWh