Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Skiftningar i elpriserna till följd av kallt väder

Skiftningar i elpriserna till följd av kallt väder

Efter en lång period av varmt väder med temperaturer över det normala så skiftade vädret över till en kallare utveckling i början av året. I februari har vi sett temperaturer 3-4 grader kallare än normalt i landet, vilket gjort att efterfrågan på el ökat med stigande spotpriser som följd.

Den 10 februari fick vi uppleveva den största dygnsförbrukningen på el sedan 2015, främst drivet av ett större uppvärmningsbehov. Den tidigare goda tillgången på vattenkraft har också minskat under månaden där vi numera har ett litet överskott i de nordiska vattenmagasinen på 1 TWh. Det genomsnittliga spotpriset i elområde LUL förväntas bli ca 45 öre/kWh i genomsnitt för februari, vilket är ca 30 öre/kWh upp i jämförelse med samma månad förra året.

Vi har nu en situation då den nordiska kärnkraften producerar för fullt. Under kalla dagar i vinter så har också vattenkraften haft en viktig roll för att reglera elsystemet. Däremot har vindkraften producerat mindre i februari jämfört med motsvarande månad förra året.

Bränslekomplexet har gradvis återhämtat sig under pandemin. Även internationellt har vädret en stor påverkan på el- och bränslemarknaderna. Det hände inte minst under den arktiska köldknäppen i USA, där oljepriset drevs upp till nivåer vi inte sett sedan våren 2019. Ett fat Brentolja noteras nu till 67,04 $ medan kolpriset ligger kvar omkring 70 $/ton (API2-22), men förväntas ner på sjunkande efterfrågan i takt med varmare väder på kontinenten. Priset på utsläppsrätter har fortsatt upp mot bakgrund av den skärpning av EU:s klimatmål och Green Dealpaketet som tidigare beslutats. Ett ton koldioxid handlas nu till 39,15 €. Den svenska kronan ligger stabilt kvar kring kursen 10,10 EUR/SEK.

Vilket elavtal ska jag välja?

Vi går allt mera mot våren och därmed minskar risken för köldknäppar och plötsliga pristoppar på elmarknaden. Väljer du rörligt elpris (BörsEl) så får du ändå vara beredd att hålla ett extra öga på kommande prisutveckling då osäkerheten är stor. De fasta elpriserna ligger däremot ganska stabilt på en attraktiv nivå historiskt sett, vilket kan vara ett bra alternativ för dig som vill binda elpriset och på så sätt säkra din framtida elkostnad.

Spotpriser Januari

  • Luleå (SE1): 45,06 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 45,06 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 49,05 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 50,22 öre/kWh