Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Snöläget belastar elnätet

Snöläget belastar elnätet

Snöläget belastar elnätet

Denna vinter har bjudit på mycket skiftande väder. Temperaturen har hållit sig både på plus- och minussidan och snön har varit både fuktig och torr. Ibland har det dessutom blåst mycket hårda vindar kombinerat med hög luftfuktighet. Allt detta gör att vårt elnät belastas hårdare på olika sätt.

För att minimera risker för strömavbrott förebygger vi med en rad åtgärder, t.ex. helikopterinspektioner, nedtagning av träd och borttagning av is- och snö från både träd och ledningar.

Just nu utför vi åtgärderna både med egen personal samt extrapersonal från entreprenadföretag.

/Tommy Haapala, chef Elnät