Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Solceller ger både skydd och energi

Solceller ger både skydd och energi

Pirjo Estola

Luleå Energi satsar på förnybar energi och har satt upp solceller på sin fastighet, både på taket och som solskydd vid fönster. "Det är roligt att det kommer produkter med dubbla användningsområden", säger Pirjo Estola, energiingenjör på Luleå Energi.

Det var den 15 juli som solcellerna på Luleå Energis byggnad på Porsödalen togs i drift. På taket sitter nu 21 kvadratmeter solceller medan ytterligare 50 kvadratmeter fungerar som solskydd vid några av byggnadens fönster.

– Vi skulle ändå sätta upp solskydd vid fönstren, så det vi provar är en spännande produkt där solcellen kombineras med att vara ett solskydd. Då skyddar de både mot solen och producerar el, säger Pirjo Estola.

Solcellspanelerna som monterats upp är halvtransparenta, vilket innebär att de kan producera el på båda sidor av panelen.

– Panelerna som sitter på taket är monterade helt vertikalt för att de ska kunna ta tillvara den solinstrålning som finns på båda sidor av panelen. Solcellerna är bara sex millimeter tjocka, ungefär som bilglas, och ganska snygga, säger Pirjo Estola.

Solcellernas totala effekt är 13 kW och beräknas producera upp mot 10 000 kWh per år, vilket motsvarar ungefär två villors hushållsel.

– Solceller är ett steg mot ett mer hållbart samhälle och därför vill vi testa hur bra de fungerar i vårt norrbottniska klimat med mycket snö och is. Jag tror att intresset för solceller kommer att öka. Vi får redan idag många frågor från våra kunder, så intresset finns i Luleå. Vi vill naturligtvis vara med och möta behovet.

Halvtransparenta solceller

Halvtransparenta solcellspaneler har förmågan att producera el på bägge sidor av panelen. Eftersom den släpper igenom en del av ljuset kan baksidan ta tillvara det ljus som reflekteras från underlaget. När panelen monteras lodrät eller upplutad tar den tillvara den solinstrålning som finns på båda sidor av panelen. Genom denna teknik kan panelen generera 20 procent mer el än en vanlig ensidig solcellspanel.

/Sofia Fjällström