Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Solcellsaktiviteter under våren

Solcellsaktiviteter under våren

Energirådgivningen på Luleå kommun deltar under 2017 i ett nationellt insatsprojekt som syftar till att hjälpa villaägare att installera solceller. Här i Luleå bjuder de därför tillsammans med Luleå Energi och Studieförbundet Vuxenskolan in till flera kostnadsfria solcellsaktiviteter under våren.

Solcellsseminarium 16 maj kl 18.30 - 20.30

Ljusgården, Luleå Energi, Energigränden 1, Porsödalen.
Kay Rung berättar om solceller i allmänhet och om erfarenheter från sin egen
anläggning utanför Piteå. Representanter från Luleå Energi deltar och berättar
om vår solcellsanläggning samt om anslutning till elnätet, byte av mätare,
försäljning av överskottsel och elcertifikat mm. Fika och frågestund.

Studiebesök solcellsanläggning 1 juni kl 18.30 - 20.00

Vi är välkomna hem till en familj strax utanför Luleå (mindre än en mil från Luleå centrum) som 2015 installerade en solcellsanläggning på 13 kW på sitt villatak (85 m2). De berättar om sin solcellsresa och vi besökare får se anläggningen och en del av dess komponenter samt ställa frågor. Max 20 deltagare, blir det fler anmälda kan ytterligare tillfällen arrangeras. Adress meddelas efter anmälan.

Individuell rådgivning när det passar dig

Tidsbokning med energirådgivningen på Stadshuset i Luleå, Rådstugatan 11, vån 8.
Boka en individuell rådgivning med Luleå kommuns energi- och klimatrådgivning för att få hjälp med att undersöka just dina förutsättningar för en installation av solceller. Vi går tillsammans igenom riktning, takvinkel, ev skuggning, dimensionering, ekonomisk kalkyl, offertunderlag mm.

ANMÄLAN till seminarium hos Luleå Energi görs senast 11 maj och studiebesök senast 28 maj via webb på www.lulea.se/energiradgivning eller via telefon
0920-893 20 alt e-post lulea@sv.se