Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Solen ger energi till lantbruket

Solen ger energi till lantbruket

Sandängets lantbruk i Selet

På Sandängets lantbruk i Selet blir man extra glad när solen lyser. Anledningen är 180 kvadrat solpaneler som hjälper till att hålla energikostnaderna nere. "Vi försöker producera så mycket energi som vi behöver", säger bonden Kjell Nilsson.

I början fanns både får och kor på gården. Nuförtiden är det bara kor som gäller och de cirka 120 djuren med kalvar strövar runt på fyra stora naturbetesområden i vacker miljö.

– Det här är ungefär så mycket ranchdrift man kan ha i Norrbotten. Vintertid får korna både gå i hallar och vinterhagar, säger Kjell Nilsson, som driver lantbruket tillsammans med frun Erja Mattila.

Paret har drivit lantbruket i 16 år. Hösten 2015 satte de upp 180 kvadrat solpaneler fördelade på ett ladugårdstak och taket till en mindre stuga.

– Vi har KRAV-produktion på gården och vill ha en så resurssnål produktion som möjligt. Det ska finnas ett kretsloppstänk, även gällande energi, säger Kjell Nilsson.

Investeringen var betydande, men det fanns ingen tvekan hos lantbruksparet.

– Det är en ideologisk fråga. Vi måste hushålla med naturens resurser så mycket som möjligt och här på gården försöker vi producera så mycket energi som vi behöver.

Solpanelerna ger gården 17 000-18 000 kWh (kilowattimmar) per år, men elanvändningen är betydligt större än så, närmare 50 000 kWh.

– Det som drar mest energi är belysningen och vattenkopparna till djuren som värms upp under vinterhalvåret. Nu håller vi på att gå över till LED-belysning för att sänka elanvändningen, säger Kjell Nilsson.

Den el som lantbruket inte använder säljs tillbaka till Luleå Energi.

– Vill man satsa som bonde eller företagare på landsbygden går det ganska snabbt att få ekonomi i solpanelerna. Det tror jag också kan gälla för villaägare. På sikt tror jag att energipriserna kommer att stiga och då känns det skönt att ha gjort den här satsningen, säger Kjell Nilsson.

/Sofia Fjällström