Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Solen idag och framåt

Solen idag och framåt (1)

Över fyra miljarder år gammal och en enorm källa till energi. Och fram tills att solen, någon dag om tusen miljoner år, slocknar kan den bidra till en uppsjö av klimatsmarta lösningar. Vi har pratat solceller tillsammans med Anna Malou Petersson, enhetschef energiteknik, på statliga forskningsinstitutet RISE.

 Det händer mycket på solsidan för RISE, med flera projekt för att undersöka solens möjligheter i norra Sverige.

– Vi är just nu i slutfasen av ett stort projekt, SunCold, som var vår ingång till solel i nordiskt klimat. Där har vi haft som mål att ta fram riktlinjer om hur solel ska installeras i norr. I sommar startar vi också ett projekt tillsammans med Luleå Energi där vi ska hitta alternativa utformningar av solcellsanläggningar på stora, mycket låglutade tak i snörika regioner.

Kan både hjälpa och stjälpa

Ett återkommande ämne när det gäller solceller i kallare klimat är snöns påverkan. Medan kyla är positivt eftersom konventionella solcellsmoduler tappar i effekt när de blir varma, kan snön i sig vara till både hinder och hjälp när det gäller hur mycket energi du kan få ut av solcellerna under vinterhalvåret.

– Snö som lägger sig på anläggningen kommer belasta moduler och andra komponenter.

Det kan leda till skador, särskilt om det inte är korrekt monterat. Om man kan skapa förutsättningar för anläggningen att vara snöfri från mars är det en stor fördel för årsproduktionen. Ljus som reflekteras av snötäcket upp mot modulen har också en positiv effekt på produktionen, men om modulen är installerad på ett tak med 20 graders lutning en bit upp från marken kommer modulen inte nås av särskilt mycket reflekterat ljus från snön.

Något som kommer allt mer på marknaden är solceller integrerade i fasader. Medan dessa är dyrare än konventionella taksolceller ser RISE att utvecklingen kan komma att gå snabbt.

– Jag tycker fasadinstallation är en intressant lösning, det finns många i mina ögon estetiskt tilltalande byggnader som utnyttjar detta. Fasader utgör ofta en mindre yta än taket och är ofta mer utsatta för skuggning, men kan också dra viss fördel av ljus som reflekteras av snö under vårvintern. Och en stor fördel är att de inte ansamlar snö i någon större grad. 

Stort intresse från lantbrukare

Tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund och Energikontor Norr är RISE också involverade i det EU-finansierade projektet ”Soliga lantbruk i norr”. Man hoppas öka självförsörjningsgraden och andelen solel bland aktiva lantbruk i Norr- och Västerbotten – verksamheter som producerar, föder upp eller odlar jordbruks- och trädgårdsprodukter. Projektet planeras pågå under drygt två år.

– Sedan vi körde igång i höstas har vi arbetat med kunskapshöjande insatser genom seminarier. Det har varit väldigt bra uppslutning, vilket är kul. Nästa steg är att lantbrukarna ska göra en gemensam upphandling, med syftet att få bättre priser på anläggningar genom att gå ihop. Målet är att vi ska dra igång det i höst, men det beror också på hur det kommer se ut med stöd för lantbrukarna nästa år. Man kanske är försiktigt med investeringar när man inte riktigt vet hur den finansiella situationen kommer se ut.

En pusselbit framåt

På RISE ser man en kraftig ökning av solel i Sverige, men ”från låga nivåer”. Sett till effekt står det som satts upp i Norr- och Västerbotten för en liten del av det som installerats de senaste åren i landet. Luleå får 90 % av den mängd instrålande energin som södra Sverige får. Om solcellsmoduler monteras i optimal lutning kan denna skillnad minska.

– I slutändan är det dock priset per producerad wattimme som är intressant, då kan faktorer som mark- och installationskostnad vara avgörande. Personligen så tror jag att solel kommer vara en av flera pusselbitar för att ställa om elmarknaden till helt förnybar produktion. En fördel med solel är att det är modulärt i den aspekten att en kan sätta upp 1 eller 10 000-tals moduler – detta gör det intressant för många olika typer av aktörer att investera i.

Framtidens solpaneler: Sunderbyn

För att i stor skala testa produktion och effektivitet av solceller i nordligt klimat, har Luleå Energi byggt en solkraftspark i Sunderbyn utanför Luleå. Solpanelerna i parken är dubbelsidiga och tar upp sol från båda sidor. Detta innebär att panelerna kan ta tillvara på reflektion från snön under vinterhalvåret samt solljus från långa ljusa sommarnätter, då solen står lågt. De 2 330 solpanelerna i Sunderbyn har en installerad effekt på 700 kW, och ska kunna försörja runt 100 småhus med hushållsel under ett år. Investeringen är ett sätt för Luleå Energi att testa olika typer av hållbar energiproduktion för framtiden, och bidrar till en hållbar samhällsutveckling i Luleå.