Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Solstaden Luleå får egen solkraftspark

Solstaden Luleå får egen solkraftspark

Nu kan Luleå Energi bjuda på en riktig solskenshistoria. Energibolaget vill ladda Luleåborna med ren solenergi.
– Vi vill bygga en solkraftspark för att på allvar få testa vad det kan ge i staden som brukar ligga topp tre i solligan, säger Anneli Sjömark, vd på Luleå Energi.

Solkraftsparken är planerad att börja byggas under det närmaste året och är tänkt att vara placerad lätt tillgänglig vid någon av infarterna till Luleå. Solkraftsparken planeras ha en installerad effekt på ca 800 kW, vilket motsvarar en årsanvändning för ungefär 40 eluppvärmda villor. En dialog har startats upp med berörda parter.

– Vi ser detta som ett pilotprojekt och en del i vår utveckling av ett fullt ut hållbart Luleå Energi. Vi vill starta bygget så fort vi bara kan, helst nu, men en mer realistisk skattning är att om allt går som vi har tänkt kommer vi igång under det närmaste året, säger Anneli Sjömark.

Under våren 2016 placerade Luleå Energi solcellspaneler på sin egen fastighet på Porsödalen i Luleå för att testa hur de klarar av det norrbottniska klimatet med mycket snö och is under vinterhalvåret, och hittills har de uppfyllt förväntningarna. Därför vill energibolaget nu testa solceller i större skala som en del i bolagets långsiktiga hållbarhetsarbete.

– Under sommarhalvåret ligger Luleå i framkant i allt vad solligor heter och soltimmarna per dygn är extremt många. Solcellerna kommer också att placeras vinklade mot söder för optimal effekt. Dessutom vill vi här få testa vad snöreflektion kan ge under vårvintern. Den här solkraftsparken är bara en del i vårt hållbarhetsarbete. Vi kommer steg för steg ta oss mot slutmålet, ett hundra hållbart Luleå Energi, avslutar Anneli Sjömark.