Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Sommarens fjärrvärmearbeten

Sommarens fjärrvärmearbeten

Yttervikens industriområde

Skutviken

För att garantera trygga leveranser planerar Luleå Energi att förnya delar av huvudledningarna för fjärrvärme på Ytterviken under våren och sommaren 2016.

Den nya fjärrvärmeledningen kommer att förläggas i Gårdsvägen enligt den röda linjen. Ledningen består av två rör med en ytterdiameter på 710 mm, bitvis kommer schaktet att vara tre meter djupt.

Arbetet startade vecka 19 och beräknas vara klart innan semestern.

Hertsön

Hertsön

Luleå Energi ska förnya delar av huvudledningarna för fjärrvärme på Hertsön under våren och sommaren 2016.

Den nya fjärrvärmeledningen kommer att förläggas i Midvinter- och Rimfroststigen enligt den röda linjen. Ledningen består av ett rör som förläggs i tomtgräns mot parhusen. Därefter ansluts varje parhus med en ledning inne på tomtmark.

Arbetet startade vecka 20 och beräknas vara klart innan semestern.

Björkskatan

Björkskatan

Luleå Energi kommer att förnya huvudledningarna för fjärrvärme på Björkskatan under sommaren/hösten 2016. Vi gör detta för att säkerställa och garantera trygga leveranser av fjärrvärmen i framtiden. Den nya fjärrvärmeledningen kommer att ligga längs gång- och cykelvägen, se den röda markeringen.

Arbetet kommer att starta vecka 22 vid Väderleden och beräknas vara klart i början av oktober.

Vi ber om överseende med olägenheter som arbetet kommer att medföra, som damm, buller, omledning av trafik och begränsad framkomlighet.

Har ni frågor eller funderingar, kontakta oss på 0920-26 44 00.