Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Stabila elpriser trots kallare väder

Efter milt väder i januari och februari, så bjöd mars och inledningen av april på torrare och kallare väder med temperaturer under normalen, vilket ökade elanvändningen.

Elnytt April

Elpriserna hölls dock nere genom hög elproduktion från främst vattenkraft och vindkraft, svaga bränslepriser och välfyllda gaslager i Europa. Den hydrologiska balansen visar för närvarande ett underskott på -5 tWh. Temperaturen kommer vara av stor betydelse för tillrinningen framöver. Temperaturer kraftigt över normalen kan ge en ökad tillrinning. Tillrinningen förväntas ha en prisdämpande effekt för elpriserna under maj och början på juni.

Vad gäller kärnkraften, så är Ringhals 4 i full produktion igen efter att ha varit ur drift sedan i augusti. Efter många års förseningar, så är den finska reaktorn Olkiluoto 3 nu i regelbunden produktion. Den här tiden på året påbörjas den årliga revisionsperioden, vilket minskar tillgängligheten i den nordiska kärnkraften. Oskarshamn 3 och Olkiluoto 1 var först ut när de gick ur drift för underhåll i mitten av april. Den nordiska kärnkraften har för närvarande en tillgänglighet på 79 %.

Det milda vädret på kontinenten tillsammans med minskad efterfrågan har pressat ned gaspriserna.

Nu när uppvärmningssäsongen får anses vara över för den här gången kan vi konstatera att Europa går ur vintern med höga gaslagernivåer trots kraftigt minskade gasleveranser från Ryssland. Den här vintern kunde den ryska gasen ersättas med hög tillförsel av flytande naturgas, men framåt i tiden är läget kring gasförsörjningen i Europa fortsatt osäker.

Sjunkande gaspriser och höga priser på utsläppsrätter påverkar just nu kolpriset nedåt p.g.a. att elproduktion från kol då blir mindre attraktivt jämfört med gaskraft eftersom utsläppen är lägre för gas. Rörelserna i oljepriset fortsätter vara stora. OPEC:s utspel om minskad oljeproduktion fick oljepriset att stiga kraftigt. En global konjunkturnedgång och fortsatt hög inflation är faktorer som kan få oljepriset att falla tillbaka.

Den höga inflationen och rädslan för en utbredd bankkris skapar osäkerhet i omvärlden. I oroliga tider när riskaptiten är låg tenderar mindre valutor ta stryk mot det större valutorna. Den svenska kronan är också svag mot euron och EUR/SEK ligger i skrivande stund på 11,30.

Vilket elavtal ska jag välja?

Det rörliga elpriset (BörsEl), brukar normalt sjunka när vi går in i en varmare årstid i takt med minskad efterfrågan. Eftersom svängningarna i det rörliga elpriset är stora, så kan det vara bra för dig med rörligt elpris att under månader med lägre elpriser passa på att lägga undan pengar för att ha en buffert när elpriserna blir högre igen. Fastprisavtal ligger fortfarande på höga nivåer i jämförelse med det rörliga elpriset och är främst ett alternativ för dig som känner att du inte vill eller kan ta del av svängningarna i det rörliga elpriset.

Spotpriser Mars

  • Luleå (SE1): 56,49 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 56,49 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 80,62 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 91,79 öre/kWh