Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Stora prisskillnader i Sverige inför sommaren

Det torra väderläget har gjort att den hydrologiska situationen blivit alltmera ansträngd. Underskottet i den hydrologiska balansen uppgår nu till -11,1 TWh. Väderprognoserna för sommaren pekar på höga temperaturer och lägre nederbörd än normalt, vilket skulle försämra hydrologin ytterligare och påverka elpriserna uppåt. Vårfloden kom senare än vanligt i år och blev därför mera intensiv och gav kraftiga tillrinningar till de nordiska vattenmagasinen. Magasinfyllnadsgraden är dock fortsatt lägre än normalt för årstiden.

Leabcykelny 2

Vindkraftsproduktionen var högre än normalt under inledningen av juni. Den senaste tiden har vädret varit mera torrt och vindfattigt, vilket fått spotpriserna att vända uppåt igen. Överföringsbegränsningar mellan SE3 och SE4 har medfört stora prisskillnader i Sverige. Priserna i SE4 har varit högre än för övriga landet eftersom SE4 vid överföringsbegränsningar i stället priskopplar mot de högre kontinentala elpriserna.

Den nordiska kärnkraften är just nu inne i sin revisionsperiod. För närvarande producerar den nordiska kärnkraften på 85 % av sin fulla kapacitet. Ringhals 3 är ute för revision till 28 juni och Forsmark 3 går på revision 2 juli. Oskarshamn 3 har minskat effekten med 100 MW p.g.a. att den höga vattentemperaturen ger problem med kylningen.

De europeiska naturgaslagren är välfyllda. Det är dock en fortsatt hög osäkerhet kring gastillgången för nästa vinter, vilket medför stora prissvängningar för naturgasen. Den förlängda nedstängningen av norska gasfält i samband med årliga underhållsarbeten samt nyheten om nedläggning av det nederländska gasfältet Groningen gav en uppgång i gaspriserna. Sommarvärmen ökar behoven av nedkylning, vilket ger stöd för högre efterfrågan på gas. De stigande gaspriserna har även bidragit till att priserna för kol och utsläppsrätter vänt uppåt igen. Oljemarknaden präglas just nu av stora prisrörelser. Det finns en osäkerhet kring hur tillväxten i Kina och USA kommer påverka framtida efterfrågan på olja. Brentoljan handlas för närvarande i spannet 71-79 USD/fat. Den svenska kronan fortsätter att befinna sig på historiskt låga nivåer mot euron och handlas i nuläget till 11,75 EUR/SEK.      

Vilket elavtal ska jag välja?

Vädret spelar en stor roll för vilka elpriser vi får i sommar. Ett torrare och varmare väderläge talar för stigande elpriser medan ett scenario med mera nederbördsrikt väder talar för lägre elpriser. Fastprisavtalen har förvisso kommit ned i pris, men ligger fortsatt dyrare än det rörliga elpriset. Svängningarna i det rörliga elpriset kan dock vara stora och känner du ett behov av att ha ett förutbestämt elpris, så ger ett fast elpris ett skydd mot eventuella prisstegringar.

Spotpriser Maj

  • Luleå (SE1): 27,77 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 27,84 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 39,02 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 73,50 öre/kWh