Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Stora prisskillnader i Sverige

Stora prisskillnader i Sverige (1)

De för årstiden välfyllda vattenmagasinen och den sena vårfloden har bidragit till låga elpriser i norra Sverige där vattenkraften dominerar. Då kärnkraften befinner sig på revision och vi har överföringsbegräsningar av el både inom Sverige och mellan Norge och Sverige, så är det rörliga elpriset hittills i juni i genomsnitt mer än 10 öre/kWh högre i södra Sverige jämfört med längre norrut. Det hydrologiska överskottet är fortfarande stort för årstiden då det uppgår till 12 TWh. Det genomsnittliga spotpriset i elområde LUL för maj blev i genomsnitt 10,09 öre/kWh.

Under sommaren genomför normalt den nordiska kärnkraften sina årliga revisoner. I nuläget uppgår den nordiska kärnkraftsproduktionen till omkring 60 procent. Forsmark 2, Ringhals 1, Ringhals 3 och Ringhals 4 befinner sig nu på revision.

Även om viss återhämtning skett på bränslemarknaden så har coronakrisen lett till att både olje- och kolpriserna befinner sig på låga nivåer. Oron för ökad smittspridning av covid-19 i USA har fått börserna att skaka till på senare tid, vilket också hämmar oljepriset. Ett fat Brentolja noteras nu till 40,31 $/fat. Viss optimism kan skönjas i marknadspriserna på kol och utsläppsrätter. Kolpriset har stigit till 56,30 $/ton (API2-21) och priset på utsläppsrätter har också gått upp något till dryga 25 €/ton. Den svenska kronan ligger kvar ganska stabilt på 10,46 EUR/SEK.

Spotpriser Maj

  • Luleå (SE1): 10,09 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 10,09 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 13,54 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 14,91 öre/kWh