Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Stora prisskillnader på el i Sverige

Det kalla och torra vädret som präglade april och maj har nu i sommartid gått mot en mera varm och blöt utveckling. Fortfarande har vi dock fått något mindre nederbörd i juni än normalt. Fyllnadsgraden i de nordiska vattenmagasinen förväntas dock återhämta sig närmaste veckor i takt med att inflödena från den försenade vårfloden börjar ta fart. Den hydrologiska balansen visar ett litet överskott på 0,6 TWh i nuläget.

Leabcykelny 2

Revisionsperioden i den nordiska kärnkraften börjar nu gå mot sitt slut där kapaciteten i reaktorerna kommer tillbaka allt eftersom. I nuläget används 86 procent av installerad kapacitet där Oskarshamn 3 är på ingång medan Ringhals 3 försenats efter att ett bränsleelement i kärnkraftverket lossnat vid en flytt. Bristande kärnkraftstillgänglighet i elområde Stockholm har dock gjort att vi fått inlåsningseffekter i södra Sverige där elpriserna varit betydligt högre jämfört med i norra delen av vårt land. Situationen förväntas fortsätta under sommaren där underhållet och nätbegränsningarna fortsätter fram till slutet av augusti då Ringhals 3 återigen planeras vara tillbaka i drift.

De fossila bränslepriserna är fortsatt på en hög nivå där stark efterfrågan i Asien driver upp kolpriset samtidigt som lagernivåerna på gas är låga, vilket fått elpriserna att stiga här i Europa. Även utsläppsrätterna har fortsatt sin starka utveckling under juni, även om en viss avmattning i prisutvecklingen kan skönjas. Den svenska valutan har försvagats något den senaste veckan på nyheten om att regeringen tvingas avgå efter misstroendeförklaring i riksdagen.

Vilket elavtal ska jag välja?

De stora prisskillnaderna på framförallt rörligt elpris (BörsEl) förväntas hålla i sig ett tag till. Det gör att vi i nuläget har ett lägre spotpris här i norr jämfört med i södra Sverige. Prisutvecklingen framåt kommer att påverkas av sommarvädret där ett blötare scenario kan ge en viss kortsiktig dämpning på elpriserna medan torrare och varmare väder snarare talar för stigande elpriser. Vill du säkra ditt elpris för en kortare eller längre period så ger ett fast elpris ett bra skydd mot eventuella prisstegringar.

Spotpriser Maj

Luleå (SE1): 38,95 öre/kWh

Sundsvall (SE2): 38,95 öre/kWh

Stockholm (SE3): 43,50 öre/kWh

Malmö (SE4): 48,47 öre/kWh