Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Stort vattenöverskott dämpar prisbilden på el

Stort vattenöverskott dämpar prisbilden på el (1)

För tillfället har vi god vattentillgång i de nordiska vattenmagasinen, framförallt i Norge där fyllnadsgraden är mycket hög. Då det råder begränsningar i exporten av el från Norge har prisskillnader uppstått, där Norge i skrivande stund har betydligt lägre elpriser jämfört med Sverige. Prisskillnaderna mellan våra svenska elområden har dock jämnats ut under hösten i takt med att Svenska Kraftnät ökat sin kapacitet.

Det rörliga elpriset är fortfarande relativt lågt för årstiden mot bakgrund av att den hydrologiska situationen förbättrats något till 14,1 TWh. Det genomsnittliga spotpriset i elområde LUL för september blev 31,35 öre/kWh. Kärnkraften i Norden går nu på 81 procent. Ringhals 1 trappar ner i effekt för att slutligen tas ur drift vid årsskiftet. Forsmark 1 går på halv effekt fram till 6/1 2021 medan Oskarshamn 3 är nere för årlig revision.

Det stora överskottet av vatten i Norden i kombination med milt väder har en dämpande effekt på terminspriser som avser kommande vinter och helår. Hydrologin har en mindre betydelse längre fram, istället spelar kontinentens marknad med bränsle och utsläppsrätter större roll. En annan faktor som spelar in är i vilken omfattning minskad efterfrågan påverkar bränslepriserna om nu fler länder övergår till lockdown för att bekämpa smittspridningen av covid-19. Brentoljan har backat i närtid på nyheter om utökade stängningar globalt och prissätts nu till 39,12 $/fat. Kolpriset handlas till 57,42 $/ton (API2-21) och i likhet med bränslekomplexet har även utsläppsrätterna fallit tillbaka till 23,03 €/ton. På senare tid har vi sett att den svenska kronan har stärkts mot euron där kursen nu är 10,41 EUR/SEK.

Vilket elavtal ska jag välja?

Den för årstiden goda tillgången på vattenkraft i kombination med milda temperaturer ger gynnsamma förutsättningar för låga elpriser. Det kan därför nu vara ett bra läge att binda sitt elpris innan vintervädret gjort sitt intåg. Även det rörliga elpriset (BörsEl) ser ut att hamna på låga nivåer så länge vädret inte skiftar över till kallare prognoser. Vill du både ha fördelen med att binda ditt elpris under vintern och kunna växla över till BörsEl under våren så finns ett fullgott alternativ i vår VinterEl. Med VinterEl sker övergången till BörsEl automatiskt efter att första kvartalet passerat.

Spotpriser September

  • Luleå (SE1): 31,35 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 31,35 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 34,85 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 37,09 öre/kWh