Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Strömmen tillbaka för samtliga kunder

Strömmen tillbaka för samtliga kunder

Under dagen skedde ett strömavbrott i centrala Luleå. Avbrottet uppstod vid 09-tiden under fredag förmiddag och berodde på avgrävda högspänningskablar vid Varvsgatan. Efter att ha jobbat intensivt med att reparera de avgrävda kablarna kunde Luleå Energi kl 19:30 ikväll säkerställa att alla fått sin el tillbaka. Avbrottet berörde vissa områden i centrala staden. Även reservkapaciteten skadades vilket gjorde att det blev ett långvarigt strömavbrott.

- Det känns skönt att kunna meddela att strömmen nu är tillbaka för samtliga kunder. Vi är ledsna över det inträffade och hoppas att detta inte har påverkat våra kunder allt för mycket, säger Tommy Haapala, chef Luleå Energi Elnät.

Luleå Energi har löpande under dagen informerat via hemsida och andra digitala kanaler om vad som gjorts för att lösa problemet och haft en nära dialog med näringsidkare i området.

- Luleå har en kraftig tillväxt just nu och det grävs och byggs mycket, bland annat för ny infrastruktur och bostäder. Jag vill påminna om att alltid gå in på Ledningskollen.se som ger en bra hjälp innan man gräver. Det är sällan man förstår hur beroende vi är av elen för än den försvinner, säger Tommy.