Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Swedavia laddar flygplanen med grön fjärrvärme

Swedavia laddar flygplanen med grön fjärrvärme

Swedavia har byggt ut sin egen fjärrvärmeanläggning på Luleå Airport och värmer idag flygplanen med grön fjärrvärme från Luleå Energi. En unik lösning som man är först med i världen.
- Att vi nu har möjlighet att använda fjärrvärme istället för el för att värma flygplanen är mycket mer hållbart för oss, säger Jonas Johansson, Miljö & Kvalitetschef på Swedavia Luleå Airport.

Swedavia har länge haft fjärrvärme till Luleå Airport, och under 2014 blev de dessutom den första kund till Luleå Energi som valde att ha klimatneutral fjärrvärme till sina anläggningar. Idag har de tagit ännu ett steg och värmer nu upp flygplanen med fjärrvärme.
- Förut hade vi elvärme till flygplanen och det gick nästan 50 kWh/tim per flygplan (en kupévärmare drar max 2 kWh/tim) för att hålla de varma under natten. Att vi nu har möjlighet att värma upp de med hjälp av fjärrvärme är mycket mer hållbart, och en del i att ta oss mot våra mål – noll koldioxidutsläpp samt minska energianvändningen med 2% per år fram till 2020, säger Jonas Johansson.

Anledningen till att flygplanen behöver värmas under natten är för att förhindra frysning av flygplanens interna system. Med den nya utbyggda fjärrvärmeanläggningen ges det nu möjlighet att på ett bättre sätt kontrollera temperaturen i flygplanen och justera den efter tid på dygnet.
- Till exempel kan vi ha lägre temperatur på natten för att sedan öka den innan avgången. Det blir en mer exakt temperatur än vad som var möjligt tidigare, vilket också ger en energibesparing, säger Tobias Östling, Infrastrukturchef.

Från Luleå Airports vanliga fjärrvärmenät har det byggts värmeledningar till tre bryggor ute vid flygplanen. Varje brygga har ett eget aggregat som möjliggör att koppla in fjärrvärmen i flygplanen.
- Det fungerar egentligen på samma sätt som tidigare när vi använde elvärme, skillnaden är att luften till ventilationen i flygplanen värms upp av varmvatten istället för el, säger Jan-Erik Sundberg, projektledare för projektet.

Thomas Öhlund på Luleå Energi tycker att det är en spännande utveckling att se fler och fler nya användningsområden till Luleås fjärrvärme.
- Det är kul att se att fjärrvärmen kan användas på nya sätt och inte bara till bostäder och fastigheter som är det första man tänker på. Idag har vi till exempel fjärrvärme som värmer upp gågatan i Luleå, bogserbåtarna har dragit in fjärrvärme, och tågen använder fjärrvärme för avisning.