Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Torrt aprilväder stärkte elpriserna

Torrt aprilväder stärkte elpriserna (1)

Torrt aprilväder

Vi befinner oss nu i en nederbördsfattig period rent statistiskt där april månad inte var något undantag, utan till och med torrare än normalt. Dessutom har det blåst mindre i april än tidigare på året vilket bidragit till minskad vindkraftsproduktion. Ännu har vi inte sett årets vårflod och den inverkan den kan ha på elpriserna. Det mest fördelaktiga är att vårfloden blir långsam, då en alltför snabb vårflod kan ha en begränsande effekt på elpriserna. Den hydrologiska balansen uppgår nu till ett underskott på -12 TWh. Snittpriset i april blev 41,59 öre/kWh i elområde LUL.

Den nordiska kärnkraften går för tillfället på 73 procent där revisionsperioden nu är påbörjad. I skrivande stund så är Ringhals 3, Forsmark 1 och Olkiluoto 2 ute för årliga revisioner.

Utvecklingen för bränslepriserna fortsätter i motsatt riktning, där kolpriset faller medan oljepriset uppvisar styrka. Kolpriset har nu sjunkit under 70 $/ton (API2-20) för första gången på ett år. Brentoljan har mattats av lite i uppgången där den nu prissätts till 72,18 $/fat. Då oron för en hård Brexit avtagit så har priset på utsläppsrätter skjutit i höjden. Co2-priset (Dec-2019) ligger nu på 25,78 €/ton, vilket är en uppgång med 50 procent jämfört med samma tidpunkt ifjol. Låg inflationstakt och konjunkturoro har gjort att den svenska kronan har tagit stryk på sistone och försvagats till 10,68 SEK.

Vilket elavtal ska jag välja?

Torrt väder har gjort att elpriserna gått upp den senaste tiden. För att vi ska se en sjunkande elmarknad krävs mera produktion från vatten- och vindkraft. En nyckel här är att vi får mera nederbörd framöver. Samtidigt så sjunker efterfrågan på el i takt med stigande temperaturer. Det råder med andra ord osäkerhet kring i vilken riktning elpriserna är på väg. Har man is i magen kan det vara idé att avvakta ett tag med att binda sitt elpris. Vill man däremot veta sin elkostnad i förväg så är ett fast elpris att föredra i nuvarande situation.

Spotpriser April

  • Luleå (SE1): 41,59 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 41,59 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 41,60 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 41,84 öre/kWh