Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Väder och världsläge ger svängig elmarknad

Kallt och torrt väder har präglat den svenska våren hittills vilket har försämrat vattentillgången. I mitten av maj meddelade Ryssland att de avbryter både el- och gasleveranser till Finland, vilket ökar importbehovet från Sverige. Eftersom även vindkraftsproduktion har betydelse för prisbildningen har vi sett stora kast i spotpriserna.

Forsande vatten i bäck

Underhållet av kärnkraftreaktorerna fortsätter. För närvarande producerar den nordiska kärnkraft 79 procent av sin fulla kapacitet. Ringhals 3 är ute för revision, tillbaka 1/7. Forsmark 3 är tillbaka och går på full effekt. Forsmark 1 går på reducerad effekt mellan den 31/5 och 7/6. Olkiluoto 1 väntas tillbaka 10/6 medan Olkiluoto 3 ska åter vara i testdrift 9/6.

De längre fasta elpriserna påverkas i stor utsträckning av händelserna i Europa. Mycket fokus har riktats mot det sjätte sanktionspaketet från EU mot Ryssland. När det kommer till importstopp av rysk olja så har meningsskiljaktigheterna mellan medlemsländerna bromsat upp hela processen. I skrivande stund så försöker länder som Ungern och Slovakien påverka beslutsfattare för att undanta importstopp av rörledd olja till EU.

Brentoljan har stigit något under månaden och kolet som tidigare steg av tidigare aviserade sanktioner ligger kvar på en historiskt hög nivå. Utsläppsrätterna har dragits med upp där ytterligare prisuppgång motverkas av att EU vill släppa fler kvoter för att säkra finansieringar. Kronan har försvagats något på senare tid där en euro nu kostar 10,51 SEK.

Vilket elavtal ska jag välja?

Vi går nu mot en varmare årstid där uppvärmningsbehovet minskar generellt och därmed också efterfrågan på el. Går allt enligt plan så återkommer även kärnkraften i takt med att revisionerna avslutas. Förbättrat utbud talar för en prisnedgång under sommaren vilket framför allt gynnar kunder med rörligt elpris (BörsEl). Vill man däremot binda sitt elpris så får man vara medveten om att prisskillnaderna mot rörligt elpris kan bli stora under avtalsperioden då de fasta elpriserna även här i norr befinner sig på historiskt höga nivåer.

Spotpriser Maj

Luleå (SE1): 57,88 öre/kWh

Sundsvall (SE2): 57,88 öre/kWh

Stockholm (SE3): 102,86 öre/kWh

Malmö (SE4): 139,14 öre/kWh