Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning
  • Nyheter

Varmt vinterväder och sjunkande elpriser

Läget på elmarknaden har fortsatt att förbättras under februari. Vintern har hittills bjudit på varmare temperaturer än normalt. Det milda vädret i kombination med minskad elförbrukning i hela Europa har påverkat elpriserna nedåt så här i inledningen av året. Blåsigt väder har gett en god vindkraftsproduktion som bidragit till att elpriserna fallit tillbaka mot mera normala nivåer. Den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta mängden energi som finns lagrad i snö, vattenmagasin och grundvatten är i en positiv trend, men ligger fortsatt på ett underskott på ca 4,4 TWh.

1412509 65892077

Den svenska kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 är ute för reparation och väntas tillbaka 19 mars. Olkiluoto 3 har försenats ytterligare och beräknar påbörja sin testproduktion 13 mars för att sedan ha regelbunden produktion tidigast 15 april. Den nordiska kärnkraften har för närvarande en tillgänglighet på 88 procent.    

Gaspriserna fortsätter att utvecklas svagt. Drivande i nedgången är främst det milda vädret, efterfrågeminskningar och att gaslagernivåerna i Europa befinner sig på rekordhöga nivåer sett till årstiden. Leveranserna av flytande naturgas är fortsatt stark. Utbudet på kol är högt och kollagren i Europa har en god fyllnadsnivå. Kolpriserna är därför sedan en tid tillbaka i en fallande trend.  

Oron över den globala konjunkturutvecklingen gör att det finns en osäkerhet kring framtida efterfrågan på olja. Oljepriset är volatilt och rör sig för närvarande i intervallet 80-85 USD/fat.

Den höga inflationen fortsätter att vara i fokus. Vid Riksbankens senaste möte höjde man styrräntan med 50 punkter. Riksbanken meddelade även att de vill se en kronförstärkning och ska börja sälja statsobligationer för att försöka stärka den svaga kronan. Kronan har sedan dess återhämtat sig mot euron och kursen är i nuläget 11,03 EUR/SEK.

Vilket elavtal ska jag välja?

Med anledning av den stora oro vi nu ser på elmarknaden har vi för närvarande pausat ny- och omteckning av fasta elprisavtal. Detta gäller tills vidare men vi hoppas åter kunna erbjuda fasta avtal så snart läget på elmarknaden är mer stabilt. Vi följer utvecklingen noga och erbjuder under tiden vårt rörliga elavtal precis som förut.

Spotpriser Januari

  • Luleå (SE1): 70,38 öre/kWh
  • Sundsvall (SE2): 70,38 öre/kWh
  • Stockholm (SE3): 92,58 öre/kWh
  • Malmö (SE4): 104,43 öre/kWh